Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hva er bekymringsfullt skolefravær?

Fagartikkel: Forfatteren av denne artikkelen ønsker å gå bort fra det mye brukte begrepet «skolevegring» og heller erstatte det med «bekymringsfullt skolefravær». Hun påpeker at skolevegring oppleves for snevert når man står overfor en så mangesidig utfordring, og redegjør her for hva disse utfordringene kan dreie seg om.

Bekymringsfullt skolefravær sier bare at fraværet i seg selv er så høyt at det er grunn til bekymring, og at eleven har et fravær som ikke kan dokumenteres med legeerklæringer, innvilgede permisjoner eller lignende på over 10 undervisningsdager i løpet av semesteret (20 undervisningsdager i løpet av året). Det må dog sies at også dokumentert fravær kan være bekymringsfullt, hvis det er så mye at læring og det sosiale fellesskapet blir skadelidende.

Hvem har ansvaret?
Lisbeth Iglum Rønhovde mener at man snubler allerede på startstreken dersom man har følgende, og dessverre velkjente, utgangspunkt i møte med bekymringsfullt skolefravær: Prioritet én er å få eleven tilbake på skolen! og Det er foreldrenes ansvar å få ungen på skolen! Dette utgangspunktet skaper sannsynligvis en kultur av stress og anklager der man ganske sikkert ville oppnådd mer ved å komme eleven og foreldrene i møte med delt bekymring og invitasjon til felles oppmerksomhet på hva som kan bidra i riktig retning for akkurat dette barnet / denne ungdommen.

Bekymringsfullt skolefravær