Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vil du skape gode sommerminner for barn og unge?

Vil ditt lag, forening eller organisasjon bidra til å lage en god sommer for barn og unge i Stavanger?
Fra 23. mars kan du søke om tilskudd til å bli en del av det gratis sommerferietilbudet Barnas sommer.
Søknadsfristen er 20. april.

Søkere kan få et tilskudd på 50.000 kroner per uke med aktivitet for minst 20 deltakere.
I tillegg kan det gis støtte på inntil 10.000 kroner for kjøp av utstyr og til gjennomføringen.
Nytt i år er at organisasjonene kan søke støtte for en periode på tre år.

Kriterier for å få støtte:
• Målgruppen er barn og unge bosatt i Stavanger kommune.
• Aktivitetene skal være gratis.
• Tilbudet skal være åpent for andre enn egne medlemmer.
• Minst 20 plasser per uke.
• Matservering slik at det ikke skal være nødvendig å ta med egen mat.
• Dagsplan må følge søknaden.
• 20 prosent av plassene skal reserveres barn og unge fra lavinntektsfamilier som rekrutteres gjennom tiltaket Fritid for alle
• Ledere må levere politiattest og gjennomgå opplæring i førstehjelp.
• Forsikring av deltakerne.
• Påmelding administreres av arrangørene
• Lokalene må være tilrettelagt for barne- og ungdomsaktivitet.
Disse søkerne vil bli prioritert:
• Søkere som kan gi ferietilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser og særskilte behov.
• Aktiviteter som gir et variert sommertilbud i alle kommunedelene.
• De som tilbyr heldags gratis uketilbud: åpent mandag til fredag kl. 08.00-16.00.
• Det er mulig å søke støtte for en tilskuddsperiode på inntil 3 år.

Her kan du søke - Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid
Mobil: 476 73 258 Telefon: 51 91 38 32
E-post: kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Martine Haarr Bolognini
Mobil: 988 63 246 Telefon: 51 50 89 49
E-post: martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no

 

Barnas Sommer 2022 Stavanger