Meny
Velg seksjon Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
Årsmelding KFU 2021
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Årsmelding KFU 2021

Mål for 2022
Samarbeidet mellom hjem og skole skal komme alle elever til gode, slik at de får et best mulig utbytte av opplæringen. Et godt samarbeid kan medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller mellom elever og til å hindre frafall.

For å nå dette målet skal KFU i 2022/2023:
KFU skal delta aktivt på FAU møter i de ulike skolene.
Før statistikk og oversikt over samarbeidsutvalgene.
Jobbe for at foreldrene skal få reell medvirkning i samarbeidsutvalgene.
Kurs for medlemmer av samarbeidsutvalgene.
Legge til rette for gode rutiner for samarbeid mellom rådsorganene på skolene i kommunedelene.
Få på plass stabile, gode kommunedelsfau i alle kommunedelene. 
Styret i Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har hatt god kontinuitet i styremedlemmene og flere tok gjenvalg på årsmøtet. Som følge av kommunesammelsåingen med Finnøy og Rennesøy er styret utvidet med representanter fra disse to kommunedelene. Enkelte kommunedeler har hatt utskiftning av styrerepresentanter i løpet av året. Til tross for utskiftinger i sekretariatet har KFU utført mange oppgaver, både innad i styret og ute på den enkelte skole.

Sekretariatet har denne våren vært bemannet med to personer. I tillegg til sekretariatsleder, har vi hatt en medarbeider på arbeidstrening. Ved skolestart ansatte vi sammen med Stavangerbarnehagenes foreldreforening en person i 60 %. Hun har i tillegg jobbet 20% på prosjekt med samarbeidsrådet for tro- og livssynsorganisasjoner (STL)