Meny
Velg seksjon Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
Mål KFU 2022/2023
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Mål KFU 2022/2023

Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har som hovedmål for 2022 / 2023 og øke foreldremedvirkning i grunnskolen i Stavanger.

Dette skal vi nå gjennom ulike delmål ------>

  • KFU skal delta aktivt på FAU møter i de ulike skolene.
  • Før statistikk og oversikt over samarbeidsutvalgene.
  • Jobbe for at foreldrene skal få reell medvirkning i samarbeidsutvalgene.
    - Kurs for medlemmer av samarbeidsutvalgene.
  • Legge til rette for gode rutiner for samarbeid mellom rådsorganene på skolene
    i kommunedelene.
    - Få på plass stabile, gode kommunedelsfau i alle kommunedelene.