Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Nylund Skole

Referatsak 18/22 NYLUND SKOLE - tildeling av midlertidige lokaler, saken skal diskuteres på det politiske møtet i utvalg for oppvekst og utdanning 28.09.22 kl 14:00. Vi i KFU har tale og forslagsrett og trenger dine innspill som foreldre angående situasjonen ved Nylund skole med hensyn til elevtall, logistikk, ansatte. SEND OSS E-POST MED INFORMASJON.  

Skolesjefen viser til møte med samarbeidsutvalget på Nylund skole 26. april 2022. Samarbeidsutvalget ba skolesjefen undersøke mulighetene for å etablere brakker eller lignende for å bedre romkapasiteten for Nylund skole fram til nye Lervig skole står klar. I samarbeid med byggeprosjekter og i dialog med rektor og park og idrett, har skolesjefen vurdert muligheten for å etablere et midlertidig modulbygg nær skolen. Mulighetene for å låne eller leie lokaler andre steder har også vært vurdert.

I dette notatet redegjør skolesjefen for ulike alternative løsninger på Nylund skoles
kapasitetsutfordringer. Fordeler og ulemper vurderes opp mot hverandre. Det gis også en
oppdatert oversikt over elevtall, klassetall og rombehov ved Nylund skole.