Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ny mobbefunn - ekstremt

Dagbladet har samlet tall fra Elevundersøkelsen, Ungdata og statsforvalterne i en mobbeportal, og det viser seg at det totale antallet elever i grunnskolen som blir mobbet har økt fra 46 500 til 58 000 på bare ett skoleår.

Dette er urovekkende funn, og viser viktigheten av å jobbe mot mobbing til en hver tid. 

" Å hindre, forebygge og stoppe mobbing er et kontinuerlig arbeid. Det er uansett viktig å holde fokus på mobbing, selv om det er «mobbefritt» på skolen ett år" sier Christian Wendelborg, pedagog, professor og forsker ved NTNU Samfunnsforskning. 

Hele artikkelen kan du lese her:

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-mobbefunn-ekstremt-1/80084833