Meny
Rådgiver
Haugen 12 4323 SANDNES
Telefon: 51 33 79 00 Send oss e-post
Redaktør: Anne -Marthe Nygård Basso

Hvordan var det med inntak til videregående og svarfrist og pc-tilbud og..?

Se informasjonsskrivet som er lagt ut på rådgivernes side!

Lykke til, da!


Invitasjon til foreldre/foresatte


Noen glimt fra skolen.

Tirsdag 12.desember kl.19.00 inviterer you-rådgiverne til informasjonsmøte om innsøking til videregående skole for foreldre på 10.trinn . Samlingen blir i aulaen på LUS. Aktuelle tema for kvelden:

-Skoletilbudet i vgs 2018/2019

-Studie- eller yrkeskompetanse

-Rettigheter

-Søknadsprosessen

-MinID

-Åpen skole  


Sandnes kommune og Microsoft har inngått en avtale som betyr at alle ansatte og elever kan få 4 lisenser til hjemmebruk.

 I uke 11 og 12 er det hospitering i videregående skole for 9.trinn. Her vil du få et innblikk i det utdanningsprogrammet du har ønsket deg. Husk at du må logge deg inn på www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no for å finne program, tid/sted for oppmøte og praktisk informasjon om dagen. Har du glemt brukernavn eller passord, går du innom en av rådgiverne eller sender oss ei melding på It's Learning.

Fremmedspråksenteret står bak nettsiden www.sprakvalg.no. Her finner du kortfattet informasjon om fremmedspråkene som tilbys ved vår skole (fransk, tysk og spansk). Er du i tvil om du bør velge et 2.fremmedspråk eller fordypning i engelsk eller norsk, må du gjerne ta kontakt med en av skolens rådgivere.

Velkommen til foreldremøte for nye 8.trinn tirsdag 7.mars kl 1800.

- Presentasjon av skolen

- Info om nye fag i ungdomsskolen ved rådgiver

- Info fra FAU

Møte blir i skolens aula.

V E L K O M M E N !


16.januar til 1.februar arrangerer de videregående skolene i regionen "Åpen dag". Elever og foreldre er invitert til de ulike skolene for omvisning og informasjon om utdanningsprogrammene. Her kan du danne deg et konkret bilde av mulighetene videre -så bruk dagen til å orientere deg i skoletilbudet! Du finner en oversikt over tid og sted i linken til høyre.