Meny
Forside
Haugen 12 4323 SANDNES
Telefon: 51 33 79 00 Send oss e-post
Redaktør: Anne -Marthe Nygård Basso
Vi trenger deg som liker å være aktiv, sette i gang og lede aktiviteter til å bli med i teamet vårt med trivselsledere på LUS.

Årets elevråd for Lundehaugen ungdomsskole er på plass. I løpet av den første uken ble det gjennomført valg i klassene og i går hadde vi vårt første møte.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig si ifra til rektor undersøke det som har skjedd.

Du finner et eget skriv under Dokumenter til høyre i menyen.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/nullmobbing23. august gikk landsfinalen i MatteMaraton 2018 av stabelen i Oslo. Med i finalen var to spente elever fra 10C ved Lundehaugen ungdomsskole. 

Gratis leksehjelp i Sandnes bibliotek hver tirsdag.

I forbindelse med utdeling av Chromebooks til 8.trinn vil vi invitere til et kort infomøte med elever og foresatte. Se videre oversikt over tidspunkt når din klasse skal møte. Skolebehovsplanen er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig skolekapasitet i Sandnes kommune. Skolebehovsplanen skal bidra til at kommunen løser sin oppgave som skoleeier. Skolebehovsplanen er ikke et planleggingsverktøy for å løse utfordringer knyttet til bygningsmessig kvalitet eller behovet for vedlikehold av kommunens skolebygg. På et overordnet nivå er skolebehovsplanen en del av kommunens planarbeid for å sikre utvikling og samordnet oppgaveløsning i tråd med lover og bestemmelser for kommunens virksomhet.

Den er spesielt viktig for oss, da den sier noe om konsekvensen  når Bogafjell ungdomsskole står ferdig. Etter planen i 2020.Denne uka har elever fra niende trinn deltatt på Young Innovation Camp i regi av Ungt Entreprenørskap, ONS og Lyse AS. Elevene ble invitert til å finne frem gründeren i seg ved å løse en reell problemstilling som Lyse trenger hjelp til å finne svar på. 

Uka startet med Kick-Off der elevene ble inspirert og fikk informasjon om prosjektet. Onsdag og torsdag jobbet elevene sammen i grupper med å løse problemstillingen fra Lyse. Etter arbeidet med problemstillingen, utarbeidet gruppene en presentasjon som forklarte løsningen de hadde kommet opp med.

Gruppene presenterte løsningen sin for en jury bestående av representanter fra Ungt Entreprenørskap, ONS og Lyse, samt rektor på skolen. Juryen plukket ut fire grupper som skal videre til finale under ONS 2018. 


Møteplan

Onsdag 12.september kl 1415 -1615  

Onsdag 31.oktober kl 1415- 1615  

Onsdag 19.desember kl 1415 - 1615

Skolemiljøutvalget har møte fra kl 1415- 1515

Samarbeidsutvalget har møte fra kl 1515- 1615For at standpunktkarakterene i størst mulig grad skal være rettferdige og gis på likt grunnlag,  må karakterene være fastsatt i samsvar med læreplanen for faget og gjeldende regelverk. (ref Udir). Når elevene får en sluttvurdering  skal det vise den kompetansen elevene har  ved avslutningen av opplæringen. (se utdrag fra Opplæringslova under). Dette kan være forvirrende både for elever og foresatte. I denne artikkelen  får du litt mer informasjon om  dette. Temaet vil også være sentralt på foreldremøtene til høsten.

 

 Yrende liv ute med nye treningsapparater!

Gjelder elever og foresatte.

Trenger du noen å snakke med, tips, råd eller å drøfte noe anonymt ? 

Ta kontakt med:

Ungdomskontakt:

Rita Møller Halvorsen - 46822223

Audun Hembre - 46199384

Espen Thorsen - 46193346

Tone Warhaug - 97176958

Foreldrekontakt:

Aslaug Neteland - 91514929