Meny
Forside
Haugen 12 4323 Sandnes. Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
Telefon: 51 33 79 00 Send oss e-post
Redaktør: Bente Aarsvoll

15. februar hadde ungdomsmentor Anne Marie Mork et digitalt foredrag for foresatte på Lundehaugen.

Tema for foredraget var: «Hvordan hjelpe ungdommene våre gjennom motgang og utfordringer»


19.mai - norsk hovedmål

20.mai - norsk sidemål

21.mai - engelsk

25.mai - matematikk

Forberedelse:

18.mai - norsk

20.mai - engelsk


Etter anbefaling fra regjeringen, kommuneoverlege og kommunaldirektør vil ungdomsskolene i Sandnes kommune nå gå over til gult nivå fra onsdag 20. januar. Det betyr at alle elevene skal møte på skolen kl. 08.15 på onsdag. Vi ser fram til å ha en mer normalisert skolehverdag.

Regjeringen hadde i dag 03.01.21  pressekonferanse og har informert om at ungdomsskolene skal over på rødt nivå de neste to ukene.

På grunn av stort smittetrykk i regionen har kommuneoverlegen bestemt at også alle barneskoler i Sandnes skal drives på rødt nivå. Alle skolene har sin egen beredskapsplan for drift på rødt nivå. Dette gjelder i første omgang frem til 18. januar 2021.Alle elever og foresatte må sjekke classroom for oppmøtetidspunkt.


Skolen minner om at det er planleggingsdag fredag 13.november. Planleggingsdagen blir digital for ansatte og stengt for elevene.

God helg!


FHI og regjeringen varsler en økning i smitte i samfunnet. Det har nå kommet en oppdatert veileder for smittevern. Les her

Sandnes kommune vil fortsatt være på gult nivå, men vi vil gjøre noen innstramminger og elevene vil merke at det blir litt strengere. 

Følgende innstramminger vil være gjeldende fra mandag 9. november:

- Økt fokus på håndvask, rengjøring av flater og metersregelen

- Ved gjennomføring av språkfag går vi nå tilbake til organisering av undervisning i klasse-kohorter. Det vil si at det blir digital undervisning i disse faga

- I valgfag kan den enkelte faglærer vurdere om elevene skal sitte i klasserom på skolen, gjennomføre opplegg utendørs eller eventuelt hjemmeoppdrag

- Når det gjelder utviklingssamtaler, samarbeidsmøter og øvrige arrangement på skolen må disse nå gjennomføres digitalt eller avlyses

 

 Innsats for andre har de siste ukene samlet inn penger til årets TV-aksjon, som går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Elevene har blant annet hatt kakesalg, pantet flasker og vært digitale bøssebærere. De har også laget denne flotte filmen, der de fikk med seg selveste ordføreren i Sandnes. 

Resultatet av innsamlingen ble hele 16 765 kr, og en 8. plass av bidrag fra næringsliv, organisasjoner og skoler i Sandnes!

Gikk du glipp av TV-aksjonen? Frykt ei, den digitale bøssa vår er åpen ut oktober :)


Vi vil minne alle om at det er viktig at alt elevfravær blir registrert i Transponder Meldingsbok

Her finner dere oppdaterte retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet fra 09.09.20


Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Dersom elever ikke har det trygt og godt på skolen skal skolen hjelpe til.


Engasjement, kreativitet og godt humør var fellesnevneren i årets utgave av Lundehaugen Games.

Det blir ikke avholdt felles foreldremøte for nye 8. trinn nå før ferien. Vi inviterer til møte i oppstarten av neste skoleår.  

Med vennleg helsing

Elin Djuve