Meny
Forside
Haugen 12 4323 SANDNES
Telefon: 51 33 79 00 Send oss e-post
Redaktør: Anne -Marthe Nygård Basso
FAU og Elevrådet inviterer til årets juleball torsdag 13. desember.

Samarbeidsutvalget vedtok  311018 å  innføre mobilfri skoletid ved Lundehaugen ungdomsskole. Dette skal være gjeldende  fra og med 010319. Det er flere ungdomsskoler i Sandnes, som allerede har hatt dette og har gode erfaringer.

Mobilreglene skal være nedfelt i skolens ordensreglement, som er ment å trygge både undervisningen og miljøet i sin helhet.


Nasjonale prøver gjennomføres hver høst på 8. og 9.trinn. Formålet med prøvene er  å gi skolen kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsvurdering på alle nivå i skolesystemet.Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen.

Torsdag 13.desember deltar elever ved skolen på julegudstjeneste i Gand kirke. Det blir et alternativt tilbud for elever som ikke ønsker å delta på julegudstjenesten.

Har du en sykkel som er i forsvarlig stand?

Skolen oppfordrer foresatte og elever til å sjekke sykkelen for lys. Husk hjelm!

 


Organisasjonen NOGE (Norsk forening for gatebarn i Estland) ønsker å hjelpe barn og unge, primært samler de inn midler som sosialsenteret videreformidler direkte til barnet. Hvert år reiser de ned til Estland og arrangerer en julefest. I den forbindelsen ønsker vi på Lundehaugen ungdomsskole hjelpe til og bruke dagene i desember til å samle inn gaver til barn som trenger det sårt.

Årlig avholdes det foreldreundersøkelse og elevundersøkelse. Begge undersøkelsene er sentralt utarbeidet og skolene er pålagt å gjennomføre disse.  Lundehaugen ungdomsskole er avhengig av høy deltakelse for at vi skal  kunne bruke resultatene for å forbedre oss. 

Elevundersøkelsen avholdes på skolen, der elevene skal gjennomføre den på sin CB. Foreldreundersøkelsen er litt annerledes:

 

 


Onsdag 19.desember arrangerer elevene på 10.trinn yrkesmesse. Kl.18.30 inviteres familie og andre interesserte til gruppevis presentasjon av et yrke de har fordypet seg i. Yrkesmessa varer fram til kl.20.00.

I forkant av dette arrangementet samler vi foreldre til informasjon om innsøking til vgs. Informasjonsmøtet begynner kl.17.30 og vil være i skolens aula.


Bakgrunn for Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden.

Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.  Nå kan du bestille årets skolegenser. Gå inn på University og bruk skolekode 00511U.

NB! Fristen for å bestille er søndag 4. november.


Årets elevråd for Lundehaugen ungdomsskole er på plass. I løpet av den første uken ble det gjennomført valg i klassene og i går hadde vi vårt første møte.