Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Samarbeidsutvalg

Fra januar 2020 har alle skolene i Stavanger opprettet Samarbeidsutvalg. Disse utvalgene erstatter driftsstyrene og skal være en arena som fremmer medvirkning for elever og foresatte, og som styrker samarbeidet mellom skole og hjem, og mellom rådsorganer og politiske organer i kommunen. Samarbeidsutvalget skal ha en bred sammensetning, og de ulike gruppene i skolesamfunnet skal være representert i utvalget. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

 

Det er politisk vedtatt  at Samarbeidsutvalgene skal ha følgende oppgaver:

- Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen.

- Samarbeidsutvalget skal behandle og godkjenne saker som gjelder lokalt ordensreglement og planer for utvikling av godt skolemiljø.

- Samarbeidsutvalget skal drøfte og anbefale kvalitetsplaner, skoleresultater og tiltak.

- Samarbeidsutvalget skal orienteres om skolens økonomi og ressursbruk.

- Samarbeidsutvalget skal bli orientert om elevtallsutvikling, personalsituasjonen, arbeidet i FAU/elevråd/ansatte.

- Samarbeidsutvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker.

- Samarbeidsutvalget kan avgi innstilling eller fremsette forslag til kommunedirektøren i saker som skal avgjøres av overordnet organ.

 

Komplette retningslinjer for Samarbeidsutvalg i Stavanger finner du i dokumentakrivet til høyre

 

Samarbeidsutvalget møtes 6-8 ganer i løpet av et skoleår