Skolens planer

Revheim skole jobber for et trygt og inkluderende skolemiljø. Vi har i høst laget en felles ramme med felles regler for hele skolen. 

Videre jobber vi med inkludering. Der jobber vi denne våren med felles retningslinjer i klasserommene. Det vil bli publisert når det er klart.