Revheim skole sitt orden- og trivelsreglement

Revheim skole reviderte sist sitt ordensreglement i 2020. Det vil bli gjennomgått igjen i løpet av dette året. 

vedlagt er ordensreglementet fra 2020. Merk at det ikke er lov med Vipe (eller andre elektroniske sigaretter) på lik linje som tobakksprodukter. 

Det er også lagt inn lenke til kommunens felles reglement.