Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Hovedvekten av hendelsene har skjedd på Tasta og i Stavanger sentrum, og flere er av svært alvorlig karakter. Barn ned i barneskolealder har blitt utsatt for og har vært involvert  i ran, saker med kniv, vold, trusler, hærverk osv. 
Et fåtall barn er identifisert som sentrale i flere av hendelsene. De følges opp i et tett samarbeid mellom skolene, politiet, barnevernet og andre. Det jobbes systematisk på flere nivåer med disse utfordringene og uteseksjonen og natteravner vil være ekstra tilgjengelige og til stede.

Vi trenger også årvåkne foreldre som:
·        er trygge voksne i sitt nærmiljø
·        ferdes der barn og ungdom er
·        snakker med foreldre til andres barn
·        jobber sammen
·        er tilgjengelige, følger med og følger opp

Hilsen Stavanger kommune, Politiet, Uteseksjonen, barnevernet, skolene, natteravnene og alle andre som bryr seg om og jobber for en trygg ungdomstid. 


Kjære foresatte til elever som har Produksjon for Scene på Revheim skole. Dette er en påminnelse om at elevene skal avspasere valgfagtimene (prod. for scene) ut året, altså fra og med uke 48. Disse timene har vi flyttet til januar og februar, som nevnt tidligere dette semesteret. Timeplan og mer info om timene i januar, februar og mars kommer fortløpende. For å ikke forvirre elevene, minner jeg også om at det skal gis tilbakemelding på karakter denne uken, derfor vil elevene møte til ulike tider (står på classroom) for en kort samtale med meg, og ikke for undervisning i faget. Ta gjerne kontakt via mail dersom det er noen usikkerheter rundt denne ordningen.

Takk for oppmøte på foreldremøte.

Her kommer en oppsummering av hva vi snakket om og vedlagt er presentasjonen som ble gjennomgått.


På mandag 28.11.2022 er det foreldremøte for 8. trinn i gymsalen på Revheim skole kl. 18:00

Foreldreundersøkelsen er nå tilgjengelig for foresatte på 9. trinn. Dere skal ha fått invitasjon på SMS og e-post. 

Fist for å gjennomføre undersøkelsen er 1. desember.