Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
IKT-strategi 2017-2020

Ordet kompetanse rommer i stavangerskolen kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

IKT-strategi for stavangerskolen skal legge premissene for en målrettet og systematisk opplæring som skal bidra til kompetente elever og ansatte i et digitalt samfunn. “Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.” 1 Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av.

Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Det innebærer at digital dannelse, sosiale medier, mobiltelefoner og datamaskiner er på dagsorden i elevenes skolehverdag. Teknologien utvikler seg fort og vi blir stadig eksponert for ny teknologi og nye kommunikasjonskanaler. Elever i dagens skole er digitalt innfødte. For dem er informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitale verktøy en realitet og en del av samfunnet som de må forholde seg til.

Digitale ferdigheter er omtalt som en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanens generelle del. I likhet med eksempelvis lesing og skriving vil elever og unge trenge opplæring i hvordan de best mulig utnytter de ressursene og verktøyene vi har tilgang til. I framtiden vil det stilles større krav til kompetanse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv, og etter all sannsynlighet vil flere av dagens elever ha jobber som i dag ikke finnes. 

IKT-statsingne har høy prioritert på Revheim skole. Derfor må den kommunale planen ses i sammenheng med skolens lokale utviklingsplan (ligger publisert separat). Kommunens IKT-plan finner du i fulltekst under linken til høyre