Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Helsesykepleier

Helsesykepleier: Ida Bjerkan Klopstad T

Telefon: 51508501 eller 47692243

Mail: ida.klopstadtavanger.kommune.no  

 

Trefftider på skolen Juni: 05.06.20, 11.06.20 og 18.06.20  

 

Trefftider neste skoleår: Mandag 8.15-15.00, onsdag: 8.15-15.00, Fredag: 8.15-15.00

 

Skolelege:       Mario Pereira er tilgjengelig på sitt kontor på Madla. Time kan avtales med helsesøster

 

Fokus for de ulike trinn

-         8. klasse    Helsesamtale, høyde og vekt målinger

-         9. klasse    Undervisning i helse/kropp/seksualitet/ prevensjon.

-       10. klasse    Informasjon om psykisk og fysisk helse.

I tillegg skal helsesøster følge opp de som trenger vaksiner i følge barnevaksinasjonsprogrammet: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjon-i-barne--og-ungdomsalderen---informasjon-til-foreldre/

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Elever, foresatte og skolens personale er velkomne til å ta kontakt, dersom en har spørsmål vedr. helse, trivsel og utvikling. Aktuelle problemstillinger/ tema elever, foreldre eller lærere tar opp kan være:

•trivsel

•klassemiljø

•skolevegring

•mobbing

•nedsatt konsentrasjon

•pubertet, seksualitet

•søvn

•syn og hørsel

•fysisk og psykisk sykdom.

Helsesøster og skolelege har taushetsplikt. For å kunne ivareta den enkelte elev på best mulig måte, er det ofte gunstig med et samarbeid med kontaktlærer eller skolens ledelse. Der dette er aktuelt spør en om et samtykke for samarbeid. Sammen med skolens personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger.

Helsesøster deltar fast på skolens tverretatlige møter. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=skolehelsetjenesten-520-ar-10171


Ida Bjerkan Klopstad
Helsesykepleier
51508501
ida.klopstad@stavanger.kommune.no (Send)