Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Informasjon om helsesykepleier

Helsesykepleier: Ida Bjerkan Klopstad

Telefon: 51508501 eller 47692243

Mail: ida.klopstadtavanger.kommune.no  

 

Trefftider på skolen Juni: 05.06.20, 11.06.20 og 18.06.20  

Trefftider neste skoleår: Mandag 8.15-15.00, onsdag: 8.15-15.00, Fredag: 8.15-15.00

Skolelege:       Mario Pereira er tilgjengelig på sitt kontor på Madla. Time kan avtales med helsesøster

Helsesykepleier jobber med :

-          Gruppe arbeid med fokus på å øke sosial kompetanse/  øke kunnskap

-         8. klasse    Helsesamtale, høyde og vekt målinger , undervisning i: helse/ pubertet/ nettvett , individuelle samtaler

-         9. klasse    Undervisning i helse/kropp/seksualitet/ prevensjon, individuelle samtaler

-       10. klasse    Informasjon om psykisk og fysisk helse. Vaksinering ,individuelle samtaler

I tillegg skal helsesykepleier følge opp de som trenger vaksiner i følge barnevaksinasjonsprogrammet: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjon-i-barne--og-ungdomsalderen---informasjon-til-foreldre/

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.

Elever, foresatte og skolens personale er velkomne til å ta kontakt, dersom en har spørsmål vedr. helse, trivsel og utvikling.

Aktuelle problemstillinger/ tema elever, foreldre eller lærere tar opp kan være:

•trivsel - •klassemiljø - •skolevegring- •mobbing - •nedsatt konsentrasjon - •pubertet, seksualitet - •søvn

•syn og hørsel

•fysisk og psykisk sykdom.

Helsesykepleier og skolelegen har taushetsplikt. For å kunne ivareta den enkelte elev på best mulig måte, er det ofte gunstig med et samarbeid med kontaktlærer eller skolens ledelse. Der dette er aktuelt spør en om et samtykke for samarbeid. Sammen med skolens personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger.

Helsesykepleier deltar fast på skolens ressursmøter og tverretatlige møter. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=skolehelsetjenesten-520-ar-10171