Meny
Velg seksjon Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
Hva er nasjonale prøver
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Nasjonale prøver 2019

Revheim skole vil i løpet av uke 36-38  gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og i lesing og regning på 9. trinn. Selve prøvene er digitale og gjennomføres på 90/60 minutt. Resultatene blir i etterkant brukt både på individnivå og på skolenivå til å heve kompetansen til elevene og kvaliteten på undervisingen

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven og dette er fordi vi må ha noen virkelig vanskelige oppgaver som de aller beste kan bryne seg på. Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal elevene velge et av flere svaralternativ.

Resultatene fra nasjonale prøver blir brukt på ulike nivå

- Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpassa opplæring.

- Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

- Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 

Det er viktig å understreke at resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene 

Hovedreglen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Når det gjelder elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

Se denne linken https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/nasjonale-prver-og-kartlegginger-2/ eller vedlegget til høyre for mer informasjon om Nasjonale prøver.

Har dere spørsmål, er det bare å ta kontakt med skolen