Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Struktur på informasjon og hjemmeundervisning i forbindelse med skolenedstegning

 Alle skole i Norge er for tiden stengt. Dette betyr imdlertid ikke at elevene har fri. Her finner du viktig informasjon om informasjonstrukturen og hvordan vi kommer til å organisere hjemmeundervisningen i denne perioden

Generelt

Skolenes ledelse har kjernetid fra 0900-1300 hver dag, men er tilgjengelig på mail og telefon hele arbeidsdagen

 Stilling  Navn Mobilnr
Trinnleder 8. trinn Hege E Nordbøe 928 23545
Trinnleder 9. trinn Geir Magerøy 472 58142
Trinnleder 10. trinn Hege Hagland 992 25422
Rektor Eirik Jåtten 473 09795

Skolen har følgende informasjonskanaler

Hva Tilgjengelig for Type informasjon
Hjemmeside Alle

Generell informasjon

Arbeidsplaner

SMS varsling Foresatte Ekstraordinær informasjon
Google Classroom Elever

Fagspesifikk informasjon

Innleveringer

Faglige tilbakemeldinger

Google Meet Elever Daglig møte kl 0900 for alle klasser med kontaktlærer
Mail / telefon rektor Alle

Generelle spørsmål

Melde fravær

(eirik.jatten@stavanger.kommune.no)

Mail / telefon trinnledere Alle Informasjon knyttet til enkelttrinn
Mail lærere Alle Informasjon om enkeltklasser / enkeltfag

Er du usikker på hvor du finner informasjonen på hjemmesiden, se https://www.minskole.no/revheim/artikkel/280962

 

Hjemmeundervising

Oppstart vil være mandag 16. mars. Hjemmeundervisning / fjernundervisning er noe annet enn vanlig klasseromsundervisning. Læringsarbeid skjer best et sosialt læringsfelleskap, noe som er vanskelig å fullt ut opprettholde i denne situasjonen. Skolen har heldigvis bred erfaring og kompetanse i bruken av digitale hjelpemidler og vi vil bruke disse aktivt for å kompensere for de utfordringene mangel på sosialt læringsfellesskap gir. Det er allikevel viktig å understreke at dette ikke er en fullgod erstatning. Det understrekes også at dette er en uprøvd måte å organisere skolen på. For at skolen skal finne de beste måtene å drive slik undervisning, så vil det være forskjell mellom klasser og trinn i forhold til organisering. Men følgende er felles for alle klasser:

 Fast møtepunkt

 Alle klasser har en Google Meet møte med sin(e) kontaktlærer(e) hver dag 09.00. Her vil kontaktlærer registrere fravær og gå gjennom dagens eller periodens læringsoppdrag. Elevene vil også kunne stille spørsmål

Arbeidsplaner

Arbeidsplaner vil være publisert under hver klasse på skolens hjemmeside. Oppleggene i noen grad være tverrfaglige. Disse planene vil holdes løpende oppdatert. Derfor må foresatte og elever sjekke disse daglig.

Samarbeid

Samarbeid som skolen legger opp til skal utelukkende foregå på digitale plattformer. Skolen henstiller på det sterkeste at elever i minst mulig grad møtes fysisk på grunn av faren for smittespredning. Viser ellers til de generelle retningslinjer fra FHI

 

Annen viktig informasjon og tips

Foresatte må hjelpe elevene med å opprettholde en normal døgnrytme og hverdagsstruktur.

Elevene har ikke fri og skolearbeid skal utføres hver dag.

Følg opp og etterspør hvilket skolearbeid barnet ditt har og har gjort

Sykdom / fravær skal rapporteres til skolen og sendes på mail til rektor (eirik.jatten@stavanger.kommune.no)

Utviklingssamtaler blir utsatt inntil videre. Skolen vil på et senere tidspunkt komme tilbake med informasjon om hvordan dette vil bli gjennomført.

Elever som opplever utfordringer ut over det faglig, kan ta kontakt med aktuell trinnleder.

Helsesykepleierressursen i Stavanger er trukket tilbake fra skolen og derfor ikke tilgjengelig. Skulle et behov for en slik kontakt oppstå, så må Helsestasjon for ungdom kontaktes, se https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsestasjon-for-ungdom/