Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Terje Moen Rønning
Rektor
Telefon: 51913900, 98622863
Hege Hagland
Avdelingsleder
Telefon: 51913900, 99225422
Katrine Hoff
Skolekonsulent
Telefon: 51913900
Kathrine Halleland
Miljøveileder
Telefon: 51913900
Susanne Lunde
Miljøveileder
Susanne er for tiden i permisjon.
Rita H. Oldereide
Miljøveileder
Telefon: 51913900
Veronica Marken
Miljøveileder
Telefon: 51913900