Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Nils Alexander Hegre
Rektor
Avdelingsleder for 7. trinn
Telefon: 51913662
Inger Ramsfjell
Avdelingsleder 1.-3. trinn
Telefon: 51913663
Torunn Hakestad
Avdelingsleder Stolt- avdeling
Telefon: 51913664
Kristin Sembsmoen
Avdelingsleder 4.-6. trinn
Telefon: 51912113
Renate Barka
Avdelingsleder SFO
Telefon: 51913665
Helene Huseland
Avdelingsleder
Telefon: +4790111593