Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Her finner du ordensreglementet for skolene i Stavanger. 

Vedlagt finner du også Tasta skoles trivselsregler.