Meny
Velg seksjon Forside
Bedehusvegen 4 4120 Tau
Telefon: 51742770 Send oss e-post
Redaktør: Monica Helgøy
Gå til Google Classroom

Fra 1. januar 2024 har Strand kommune sagt opp denne hjemmesiden.

Nå kan du finne informasjon om Tau ungdomsskole på Strand kommune sine hjemmesider. 

Tau ungdomsskole


Tau ungdomsskole velger å gjennomføre utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse på alle trinn. Dette gjør vi for å sikre at alle våre elever sin stemme blir hørt. Elevrådet er involvert i utvelgelse av spørsmål som elevundersøkelsen skal inneholde. For mer informasjon se her.

Skolen vil bruke svarene fra undersøkelsen i videre skoleutviklingsarbeid.

Med vennlig hilsen rektor Monica Helgøy

 


Her er alle våre flotte elevrådsrepresentanter samlet. Vi er heldige på Tau ungdomsskole som har slike engasjerte og dyktige elever som ønsker å være med på å gjøre skolen vår bedre faglig og sosialt. Elevrådsleder dette året er Siljan Henriksen 10a og nestleder er Lily Eie 10c. De følger opp sakene og er elevene sine representanter i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Jeg gleder meg til samarbeid!

rektor Monica Helgøy


Høyre og Frp ble vinnerne ved skolevalget på Tau ungdomsskole. Begge fikk 24,3% av stemmene. 

I ukene 36-39 gjennomfører Tau ungdomsskole nasjonale prøver. 8. trinn skal ha NP i lesing, regning og engelsk. 9. trinn skal NP i lesing og regning. For mer informasjon om nasjonale prøver se utdanningsdirektoratet sine sider her.

Sommeren er på hell og vi gleder oss til alle ansatte og elever kommer tilbake til oss i løpet av uken.

Ansatte starter mandag 14. august og elevene starter opp torsdag 17. august kl 08.30.

Administrasjonen er allerede godt i gang og er klare for et nytt skoleår hvor vi skal legge til rette for Læring og trivsel for alle.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe. Kontoret er åpnet fra kl 08.00-15.00.

Med vennlig hilsen rektor Monica Helgøy


Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Tau ungdomsskole vil ha ekstra fokus på et inkluderende skolemiljø. Dette vil være et av våre utviklingsområder for perioden 2021/25. For mer informasjon, se udir.no sine sider med link her

Vi ønsker alle våre elever og foresatte et riktig godt skoleår!

Med vennlig hilsen rektor Monica Helgøy


Som foresatt til barn ved Tau ungdomsskole, er du automatisk medlem av Foreldrerådet. FAU står for Foreldrerådets ArbeidsUtvalg, og fungerer litt som et styre for alle foresatte (i motsetning til klassekontaktene, som har fokus på egen klasse). FAU møtes en gang i måneden, og er også representerte i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget. Alle referater vil bli lagt ut på skolens hjemmeside, og vi oppfordrer alle til å lese dem. 

Brenner du for noe som angår mange eller alle elevene? Da håper vi i FAU å høre fra deg. Ingen saker er for store eller små - vi ønsker uansett at flest mulig engasjerer seg. Alle klasser er representerte i FAU, så ta gjerne kontakt med din representant. Du kan også bruke følgende epost: 

FAU.Tau.Ungdomsskole@gmail.com 

Hilsen FAU,
ved leder Kristin RavndalLes mer om standpunktkarakterer på utdanningsdirektoratet sine sider her. Vi på Tau ungdomsskole jobber hele tiden for at karakterene skal være forutsigbare og satt etter god dialog med eleven. Jeg anbefaler å ta kontakt med faglærer i tilfeller der det er usikkerhet rundt standpunktkarakter. 8. trinn får standpunktkarakter i valgfag. 9. trinn får standpunktkarakterer i valgfag, mat & helse og kunst & handverk. På 10. trinn er alle karakterer standpunktkarakterer. Standpunktkarakterene vil i år bli publisert 08. juni.

Vennlig hilsen rektor Monica Helgøy


Tau ungdomsskole har vore på Demokrativerkstad i Oslo og på Utøya 7.-10.november. Vi var 3 elevar og 1 lærar som fekk vere med på denne spanande opplevinga. Elevane hadde på førehand sendt søknad om å få vere med, og dei som fekk reise var Mathilde Egeland Staurland, Mina Torkelsen Gjedrem, Astrid Ravnås Aske og lærar Nina Helen Hettervik. Det var ein kjempefin gjeng å reise saman med og vi fekk raskt nye vener frå heile landet. Å vere på Utøya var veldig fint, trist, tankevekkjande og lærerikt! Vi kom heim att med mange nye inntrykk og dette har elevane våre idag formidla vidare til sine medelevar. Mathilde, Astrid og Mina har brukt mykje tid på å lage ein flott presentasjon der dei fortalde om sine opplevingar, fakta frå terrorhendingane, men og om alle dei fine verdiane som Utøya står for. Dei presenterte for heile ungdomsskulen i Tau kyrkje og det dei fortalde gjorde inntrykk på alle vi som sat der. Seinare skal jentene rundt i klassane å ha ulike øvingar som dei sjølve hadde når vi var på Utøya.   

For mer informasjon om hvilke produkter du kan kjøpe og hvordan du går frem, se her.

Siste uken på skolen før ferien har 8. trinn hatt økologiprosjekt i naturfag. De har vært delt inn i grupper og undersøkt hver sine områder. Det er utrolig hvor flinke de har vært! Prosjektet ble avsluttet med en utstilling av innsamlet materiale og modeller av områdene de har besøkt. Samtlige grupper hadde gjort en kjempejobb og sa at de hadde lært mye ute i felten denne uken.

Mandag 07.02 fikk vi på Tau ungdomsskole besøk av ordfører Irene Heng Lauvsnes og varaordfører Bjørn Aril Veland. Vi hadde et godt møte hvor elevrådsleder Lukas Strandset Veland, nestleder Nele Ammich (til høyre) og Dembragruppemedlem Ida Sofie Bull deltok med elevens perspektiv på skoledriften vår. Elevene fikk tips og råd om hvordan deres stemme kan bli hørt i kommunal sammenheng og hvor viktig de synes det var med elevenes stemme. Det var et hyggelig og lærerikt møte!

 


Strandaskolen åpner på grønt nivå mandag 24.01.22. Dette er gledelige nyheter for ungdommen som igjen bla. kan synge karaoke og spille bordtennis mm. i storefri!

For mer informasjon om rammene i regelverket for barnehage og skoletilbud under koronapandemien, se her

Veldig viktig at alle elever fortsetter med god håndhygiene, holder avstand og blir hjemme ved sykdom.

Med vennlig hilsen rektor Monica Helgøy


På grunn av nye restriksjoner i skolen må vi dessverre avlyse juleavslutningen for elevene mandag 20.12 og skolegudstjenesten tirsdag 21.12.

Skolen vil drive på gult nivå og beredskapsplan vil bli publisert her på hjemmesiden 16.12.21.

Krisestab i kommunen har vurdert situasjonen ved skoledrift og konkludert med følgende:
Skolene i Strand endrer ikke skoleruten frem mot Jul. Krisestab i Strand har vedtatt at skoleruten opprettholdes fra fredag 17. desember, grunnet nye karanteneregler fra regjeringen. Det har vært diskutert i krisestab om mulig endring av skoleruten. Karantenereglene har først blitt avklart i går kveld, tirsdag 14/12.I Strand kommune er det lav smitte og det er ikke grunnlag for ekstra lokale tiltak i skolen. Med andre ord så er det ikke smittefaglig og skolefaglig grunnlag for å endre skoleruten.

Siste skoledag for elevene før ferien er tirsdag 21.12 og første skoledag etter ferien er tirsdag 4. januar. 

Hjemmesiden vil være oppdatert ved eventuelle endringer.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin og fredelig jul! Med vennlig hilsen rektor Monica Helgøy


I løpet av uke 50  skal alle klasser på Tau ungdomsskole ha koding på timeplanen. Opplegget er laget av Lær kidsa koding.  

Dette er spennende og kommer for fullt med Fagfornyelsen.

For mer informasjon om kodetimen, se her

Hilsen rektor Monica Helgøy