Meny
Velg klasse Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Øystein Knudsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Pålogging for lærere
Pålogging for lærere
e-post lærere
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Skolens historie

Konsul Max Wild og kona hans, Sibille, skjenket en skole til byen i 1892, Vestre Strandgate skole. Eiendommen ble solgt i 1959 og gaven overført til den nye skolen ved stadion som da var ferdig. Derfor ble skolens navn Wilds Minne.

I begynnelsen var Wilds Minne en skole for elever fra første til fjerde klasse. Etter fjerde klasse måtte elevene til Lovisenlund skole. Senere ble det full barneskole, og Starthallen ble tatt i bruk som gymsal. Fra nyttårsskiftet 2010/2011 sto ny gymsal ferdig ved Roligheden gård. Den disponerer skolen sammen med Fritidsetaten Øst og Roligheden barnehage. Det nye skolebygget ble tatt i bruk våren 1997. Der holder mellomtrinnet til. I dag har skolen to parallelle klasser fra første til sjuende, og en stor skolefritidsordning for elever fra første til fjerde klasse. Det går ca.390 elever på Wilds Minne skole, og av disse er ca 120 elever daglig er innom skolefritidsordningen. Det er ca 50 ansatte ved skolen. Lærere, fagarbeidere, SFO- ansatte, assistenter, vaktmester og renholdere jobber sammen for et godt miljø. Lærerne er organisert i team på hvert enkelt trinn. For å styrke arbeid med enkeltfag, har vi opprettet faggrupper. Vi har kontaktlærere, faglærere, samlingsstyrere, spes.ped leder og sosiallærer. Ved vår skole satser vi selvsagt spesielt på basisfagene matematikk, norsk og engelsk, i tillegg til at det er viktig med fysisk aktivitet og sosial kompetanse. Våre hovedsatsingsområder er FLiK - forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand, Ledelse av grupper i læringsprosesser, IKT og MILL (mange intelligenser, læringsstiler og læringsstrategier - mer om dette under overskriften Satsingsområder). Vi ønsker at alle skal trives i et godt og trygt miljø, både fysisk og psykisk. Skolens ansatte, elever og foreldre bruker "LINK til livet" for å trene sosial kompetanse, dessuten er skolen med i det nasjonale Trivselslederprogrammet - som aktiviserer barna på en organisert måte i friminuttene. Det kan du lese mer om på skolens hjemmeside, eller i denne lenka. Elevrådet er aktivt med i prosessene på skolen, og vi har et utstrakt samarbeid med FAU.