Meny
Velg klasse Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Øystein Knudsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Pålogging for lærere
Pålogging for lærere
e-post lærere
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Skolehelsetjenesten

 

 

 


 (illustrasjon: http://imgarcade.com/1/school-nurse/ )

I skolehelsetjenesten jobber helsesykepleier Kari Reinertsen Jerstad, Elisabeth Bredvei, fysioterapeut Marianne Tonjer og familieveileder Bente H. Bredal.

Vår oppgave er å drive helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med å påvirke sitt eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse og trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen. Vi arbeider både på individnivå og rundt i klassene.

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige teamet på skolen og fungerer også som en link mellom skole og andre instanser slik som HABU, ABUP, barneverntjenesten, familiesenteret, familiekontoret, fastlege, øyelege, hørselsentralen, friskus, smart livsstil, m.fl. Ved undersøkelse og behandling av sykdom må fastlegen kontaktes. Du kan også finne mer informasjon på nettsiden til FHI.no 

 

Trinn Helsesykepleierens oppgaver  Informasjon til foreldre

1.    Skolestartundersøkelse (med foreldre)      Høyde/vekt, test av syn/hørsel/motorikk, samtale

2.    Vaksine (Tetravac)      Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt-FHI.no

3.    Høyde-, og vektmåling (uten foreldre),     Foreldre kontaktes ved behov for oppfølging. God Omsorg (Info. fra barnevernet)

4.    Psykologisk førstehjelp (grupper)

5.    Pubertetsundervisning

6.    Vaksine (MMR)                 Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder-FHI.no

7.    Vanlig, men vondt (skilsmissegruppe) Vaksine (HPV) 2 doser i løpet av skoleåret      Vaksine mot HPV-FHI.no

 

Informasjon: Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksinasjoner. Dette for at de foresatte skal være orientert, evt. kunne følge eleven eller gi beskjed om ting de vil gjøre skolehelsetjenesten oppmerksom på.

Taushetsplikt: Som helsepersonell er vi pålagt taushetsplikt. Det skal fungere som et vern rundt den enkelte elev/familie. Vi gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte.

 

GRUPPETILBUD I KRISTIANSAND KOMMUNE

Samlivsbrudd

Helsesykepleierne, i samarbeid med skolen, holder grupper på skolen for barn som har foreldre som ikke bor sammen.

Mer info: Vanlig men vondt    

 

Barn som pårørende

Barn som pårørende av foreldre med rus og/eller psykiske problemer.

Mer info: SMIL grupper     

 

KONTAKTINFORMASJON

Skolens helsesykepleiere  

 

Kari Reinertsen Jerstad

Wilds Minne skole:              mandag,onsdag og torsdag kl. 08.30 - 15.00

Hovedansvar:                      1.-4. trinn

Telefon:                               91 51 59 34

Epost:                                  kari.reinertsen.jerstad@kristiansand.kommune.no  

 

Elisabeth Bredvei

Wilds Minne skole:              mandag og fredag kl. 08.30 - 15.00

Telefon:                               902 80 452

Epost:                                  elisabeth.bredvei@kristiansand.kommune.no

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier ved behov     

 

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en del av skolehelsetjenesten. Du kan ta kontakt direkte via Familiens hus Lund 913 79 510.

Skolens fysioterapeut 

Marianne Tonjer

Trefftid:                                 Etter avtale

Sted:                                     4. etasje, Kjøita 25, 4630 Kr.sand   

Telefon:                                 38 10 76 50 

Epost:                                   marianne.tonjer@kristiansand.kommune.no   

 

Familiesenteret

Familiesenteret er en del av Familiens hus Lund. Familieterapeutene der kan gi foreldreveiledning ved f eks skolevegring, mistrivsel hos barna eller ved utfordrende familieforhold m.m. Ta gjerne kontakt med helsesykepleier for mer informasjon eller ta kontakt direkte via Familiens hus Lund.

Trefftid:                                 Etter avtale

Sted:                                     4. etg., Kjøita 25, 4630 Kr.sand,

Telefon:                                 913 79 510 (resepsjon)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tannhelsetjenesten

Skoletannlegen/tannhelsetjenesten hører ikke direkte under skolehelsetjenesten, men kontaktinformasjon til tjenesten hører likevel med her.

Trefftid:          Elevene blir kalt inn til time.

Sted:               Slottets tannklinikk, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kr.sand   

Telefon:         38 12 50 00 

Tannhelsetjenesten