topLogoSpacer
 

Austrått skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Snart 1.  

Årets nasjonale kartleggingsprøver på 1-4.trinn
Publisert: 22.04.2014 skrevet av: rektor

Mange av de nasjonale kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digital kompetanse foregår på denne tida.

Informasjon om kartleggingsprøvene finner du her

Prøveperiodene finner du nedenfor. Trinnene velger ut fra dette datoer som passer dem. Se evt på ukeplanen for trinnet.

 

Årsmøte FAU
Publisert: 19.03.2014 skrevet av: Oddbjørn Oftedal

Mandag 31. mars kl. 20.00 er det årsmøte i FAU på skolens personalrom.

Agenda:

  • Saker utført av FAU
  • Gjennomgang av trinnkontaktmaler
  • Regnskap
  • Tanker rundt skolens uteområde
  • Eventuelt

Vel møtt til foreldre og foresatte!

Oddbjørn Oftedal
FAU-leder

FAU arrangerer temakveld
Publisert: 04.03.2014 skrevet av: BW

Mandag 24. mars kl. 19.30 arrangerer FAU ved skolen temakveld for alle foreldre og foresatte på personalrommet. Ole Jan Hustøl vil presentere ART, som er en metode for trening av sosial kompetanse (sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering).

Skolen har utdannede ART-trenere, og har allerede gjennomført gruppeundervisning med noen elever. ART-trening er en metode som kommer til å bli brukt på de ulike trinnene ved skolen fra høsten av, og det vil være postivt at foreldre og foresatte har kjennskap til prinsippene som ligger bak.

Vel møtt!

Velkommen til en egen side for dem som skal begynne i 1. til høsten!
Publisert: 27-02-2014 skrevet av: rektor

Hver vår lager vi en egen side for foresatte til våre kommende førsteklassinger. Her samler vi informasjon, tips osv til dere som er foreldre. Siden finner du i toppmenyen og heter "Snart 1".

Alle brev som blir sendt ut til dere, havner også på denne sida.

Velkommen til Austrått!

Foredrag for foreldre til høstens1.trinn
Publisert: 27-02-2014 skrevet av: rektor

Skaarlia, Austrått og Iglemyr barnehager inviterer i samarbeid med Austrått og Iglemyr skoler til et foredrag for dere som er foreldre til våre vordende 1.trinns elever.

Velkommen 1.april 2014 kl 18 på Iglemyr skole!

Invitasjonen finner du her:

fileicon 
010414 bhg skole.doc

Se flere forside artikler >>

 
 
.