topLogoSpacer

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Austrått skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Snart 1  

HØRING - SYKLING PÅ SKOLEVEIEN
Publisert: 06-05-2015 skrevet av: rektor

 Utdanningsdirektoratet har sendt  på høring et forslag som innebærer at foreldrene selv skal kunne avgjøre om deres barn kan sykle til skolen eller ikke. Denne høringen er åpen og alle som ønsker det kan svare på den.

Lenke til høringen finner du her.

 Høringsfrist 17. juni 2015.

17. mai
Publisert: 05-05-2015 skrevet av: BW

Oppmøte for Austrått skole 17. mai er kl. 08.45 i skolegården.

picture

Vi følger etter Austrått skolekorps som passerer skolen ca. kl. 09.00 og marsjerer til Festplassen. 7. trinn har ansvaret for fane og flaggborg.

Avmarsj for barnetoget fra Festplassen er kl. 09.45.

NB! Elevene må ikke tas ut av toget før det oppløses på Festplassen.

Øvetog onsdag 13. mai
Publisert: 05-05-2015 skrevet av: BW

Etter en felles 17. mai-samling i gymsalen onsdag 13. mai, stiller elevene opp og går "øvetog" til Austrått BOAS ca. kl. 10.30.

Husk å ta med flagg.

Sommeravslutning
Publisert: 05.05.2015 skrevet av: FAU

FAU har tatt initiativ til felles sommeravslutning for elevene ved skolen.

Sett av torsdag 18. juni allerede nå. Arrangementet starter kl. 17.00 i skolegården.

Tønnegriller blir tent og er klar for grilling ca. 17.00. Ta med grillmat + stoler.

Det blir aktiviteter som barna kan delta på.

Vel møtt!

Salg av lodd i forbindelse med 17. mai feiring
Publisert: 28-04-2015 skrevet av: FAU

picture

For at feiringen av 17. mai ved Austråtthallen skal være gratis, selger elevene lodd i forkant av arrangementet. Loddsalget arrangeres av FAU ved Austrått og Iglemyr skole og innntektene går til å dekke utgifter ved arrangementet.

Vi ber om at elevene selger hver sin loddbok og returnerer denne til kontaktlærer senest fredag 8. mai.

Loddsalget er ikke obligatorisk. Dersom noen bare velger å selge deler av loddboka, er det opp til den enkelte.

Alle loddbøkene må returneres selv om alle loddene ikke er solgt.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.