topLogoSpacer
 

Austrått skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Hjelp, jeg er trinnkontakt!
Publisert: 18.09.2014 skrevet av: rektor

Lurer du på hva som forventes av deg som trinnkontakt?

Har du lyst til å treffe de andre trinnkontaktene?

Vi inviterer til en samling på skolens personalrom der vi snakker om rollen, forventninger og gir hverandre gode ideer.

Tirsdag 30. september kl 1900. (for de som kjente seg klare 22/9 så blir det altås utsatt en uke).

Velkommen!

(det blir sendt ut en egen innkalling som ranselpost.).

Oppstart fysisk aktivitet
Publisert: 12-09-2014 skrevet av: BW

I uke 38 starter vi opp med fysisk aktivitet for elevene på 5. - 7. trinn.

Mandager og onsdager kl. 12.40 - 13.00 vil elevene være inndelt i faste grupper på tvers av trinnene, der det blir ny aktivitet hver uke.

Elevene på 5. - 7. trinn slutter på skolen kl. 14.00 disse dagene.

Teknolaben starter opp igjen tysdag
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: Oddbjørn Oftedal

Teknolaben starter opp igjen og vil vere open kvar tysdag mellom 18:00 og 20:00. NB! Me endrer dag pga. kollisjon med andre aktiviteter.

Årets oppdrag handler om morgendagens klasserom, http://hjernekraft.org/oppdrag-2014-world-class.aspx, og detaljer rundt oppdraget vert lansert 13. September. Regionsfinalen vert avhalden lørdag 8. November på Vitenfabrikken.

Byggebordet er ikkje offisielt lansert men har vorte sendt ut i USA. Denne linken viser meir om bordet og installasjonane, https://www.youtube.com/watch?v=DkD8C1XmmHQ.

Sykle til skolen
Publisert: 22.08.2013 skrevet av: BW

picture

Austrått skole forholder seg til anbefalingene fra Trygg Trafikk vedrørende sykling til skolen. Dette innebærer at barn gjerne kan sykle til skolen alene, hvis det skjer adskilt fra biltrafikken. Barn som må ut blant bilene på skoleveien, bør ikke sykle alene før de er mellom 10 og 12 år.

Foreldre må selv vurdere om barnet er modent og mestrer sykkelen godt nok (god balanse, å kunne gi tegn til andre trafikanter, å kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler). Les mer her.

Skoledagen 2014-2015
Publisert: 25.08.2014 skrevet av: BW

1. trinn

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Start      08.15 08.15 08.15 08.15 08.15
Slutt 12.30 12.30 12.30 13.40 12.30

 2. - 4. trinn

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Start     08.15 08.15 08.15 08.15 08.15
Slutt 13.40 12.30 13.40 13.40 12.30

5. - 7. trinn

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Start     08.15 08.15 08.15 08.15 08.15
Slutt 14.00 12.30 14.00 13.40 13.40

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.