topLogoSpacer

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Austrått skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Snart 1  

"Grei skuring"
Publisert: 24.03.2015 skrevet av: FAU

FAU ønsker å bidra til at uteområdene ved skolen blir oppgradert. For å skaffe midler til dette, vil det etter påske blir arrangert en salgskonkurranse.

Det oppfordres til at alle elever selger minst 5 pakker med vaskekluter hver.

Jo mer vi selger, desto bedre og flere lekeapparater kan vi kjøpe!

INFOBREV

Ære til lærerne!
Publisert: 23.03.2015 skrevet av: rektor

picture
 

Blide folk på "Ære til lærer"-dagen.

FAU stilte med kaffi og twist på morgenkvisten. Sjelden har mandagar startet bedre på jobb :).

Tusen takk til FAU!

FORELDREUNDERSØKELSEN 2015
Publisert: 04.03.2015 skrevet av: rektor

Elevene får i disse dager med seg hjem et brev der vi ber dere delta på årets foreldreundersøkelse.

Vi er veldig interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom skole og hjem fungerer. Det er derfor viktig for oss at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Dette er samtidig en spørreundersøkelse om hvordan dere opplever SFO-tilbudet vårt.

Svømmekurs
Publisert: 29.01.2015 skrevet av: FAU

NB! Svømmekursene er nå fulltegnet.

FAU på Austrått skole arrangerer svømmekurs på Høyland ungdomsskole tirsdager. Tilbudet gjelder for elever i 1. og 2. trinn. Ved ledig kapasitet tilbys også plass til 3. trinn. Oppstart 24. februar.

Hovedinstruktør er Henry Ravndal, men det trengs også frivillige foreldre som hjelpeinstruktører.

Mer info finnes her.

Mye glemte klær
Publisert: 29-01-2015 skrevet av: BW

Det begynner allerede å hope seg opp i lageret for glemte klær etter nyttår. Ta gjerne turen innom lagerplassen i kjelleren ved toalettene dersom noe savnes.

picture

Se flere forsideartikler >>

 
 
.