Meny
FAU
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Figgenveien 31 - 33 4332 Figgjo
Telefon: 51670369 Send oss e-post
Redaktør: Arne Raunholm
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Alle elevene har i dag fått informasjon om foreldreundersøkelsen som ranselpost.

Uke 36 er nasjonal kampanjeuke mot hodelus.

Informasjonsheftet er nå revidert og aktualisert for skoleåret 2017-2018. Det ligger som vedlegg her på siden.I heftet finner du både Virksomhetsplanen vår, Plan for et godt skolemiljø (har avløst Plan mot mobbing og antisosial oppførsel), Ordensreglement, Skoleruta og annen aktuell informasjon.

  Opplæringsloven § 11-4.

Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Som vedlegg her på siden finner du også en oversikt over FAUs oppgaver hentet fra hjemmesida til FUG.