Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Jone Siqveland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Fornying av skulefrukt for dykkar elev om de  ynskjer  frukt våren 2017. De som allereie har bestilt frukt for våren 2017 kan sjå bort frå denne påminninga.

Det same gjeld for skulemjølk, forny abonnement for våren 2017 om de ikkje allereie har gjort det.

Sjå meir informasjon under meny - informasjon på heimesida.

 

Ta kontakt om de treng hjelp.

lye.skule@time.kommune.no eller 51776081


Lye skule er ein Olweus skule. Det vil sei at me arbeider med eit anti-mobbeprogram som heiter Olweus. Trinna har faste klassemøter kvar 14.dag og skulen har prosedyrer for korleis ein går fram om det er mistanke om mobbing eller vert avdekka mobbing.

Time kommune skal vera ein "Trafikksikker kommune" og har laga ein trafikksikringsplan for kommunen 2016-2025. Målsettinga i trafikksikringsarbeidet i Time kommune er: "Det skal ikkje skje dødsulykker eller ulukker med alvorleg personskade på vegane i Time som følgje av manglande trafikksikringstiltak. Alle som ferdast i trafikken skal til ei kvar tid føla seg trygg same kva framomstmiddel dei brukar".

Det er viktig for skulen og FAU at me har fokus på korleis me skal ferdast i trafikken. Me har derfor laga ein trafikkplan for Lye skule.


Onsdag 14.desember vert det nissemarsj på Lye skule. Etter nissemarsjen vert det graut til alle dei svoltne nissane. Me håpar alle har ei nisselue/rød lue som dei kan ha på seg denne dagen, og at alle er godt kledd for å vera ute nokre timar. Elevane må ha med drikke (saft/kakao) til grauten. Skulen har papptallerk og skei.

For å få til det praktiske rundt nissemarsjen treng me hjelp av nokre foreldre til å varme graut og servera i aulaen. Grauten kjem ferdig frå Tine og treng berre å varmast opp. Me treng nokre til å varma graut frå kl. 09.00-10.30 og nokre til å servera graut kl.10.30-12.00. Har du høve til å bli med kan du sende ein mail til skulen eller ringe 51776081.