topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye skule - ein god stad å læra

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Faddertur til hyttetomta.
Publisert: 27-09-2015 skrive av: Ella

Torsdag 24.september var 2. og 6. trinnet på gild faddertur til hyttetomta.

 

picture
 Første stopp på turen opp.

Sykling til skulen - anbefaling frå FAU
Publisert: 24-09-2015 skrive av: FAU

 Til foreldre/føresette på Lye skule

 

Sykling til/frå skulen – anbefaling frå FAU på Lye skule

I sommar vart det vedteke ei endring i opplæringslova som seier at det er foreldra som avgjer om barnet/eleven får sykla til skulen eller ikkje:

 «Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i kraft.”

På Lye skule har det i lang tid vore slik at skulen i størst mogleg grad skal vera sykkelfri. Det er forholdsvis korte avstandar på Lye og mange av sykkelstiane her er smale. Det har likevel vore gjort unnatak der elevar har kunne sykla på grunn av f.eks spesielt lang skuleveg.

Med denne endringa som no er komen kan verken FAU eller skulen nekta sykling til/frå skulen. Det er opp til kva enkelt foreldre å ta dette valet.

Fau ønskjer likevel å koma med oppmoding og anbefaling om at elevane på Lye skule fortset å gå til skulen slik ordninga har vore her tidlegare. Me er redd ei stor auke i sykkeltrafikken til/frå skulen vil kunna skapa trafikkfarlege situasjonar.

Det vil sjølvsagt enno vera slik at avstanden til skulen for enkelte er såpass stor at foreldra vil at eleven deira får sykla. Me ber om at de som føresette i desse tilfella gjev skulen/kontaktlærar melding om dette. Då vil lærar anvisa elev kor sykkelen skal parkerast i skuletida.

Husk at skulen ikkje kan ta ansvar for syklane og evt. skade/hærverk på desse.

Syklane må i alle tilfelle vera i forskriftsmessig/sikker stand. Elevar som syklar må alltid bruka hjelm til/frå skulen og på sykkelturar i regi av skulen.

Minner til slutt om at Trygg Trafikk generelt anbefaler at barn må væra «10-12 år gamle før de sykler i blandet trafikk».

http://www.tryggtrafikk.no/nyheter/2848-2/

 

Mvh

Unni Ausen

FAU-leiar Lye skule

 

Rutetabell skulebussen SK 2101 frå 12.10.15
Publisert: 22.09.2015 skrive av: Tola

fileicon 
skuleruta fr 121015 ny trase.pdf

Frå og med 12.10.15 blir det mindre endringer i traseen til skulebussen, SK2101.  Bussen vil køyre tilhøgre frå Ålgårdsvegen og snu i Njåskogen.  Elevar som bur på strekninga mellom vegkrysset mot Ålgård og Njåskogen, kan då bare stå på holdeplasser langs vegen og gi tegn til at bussen skal stoppe.  Bussen køyrer same trase, både morgon og ettermiddag. Det vil dermed ikkje være behov for kryssing av vegbanen.

 

Uteskule for 1. trinn
Publisert: 20-09-2015 skrive av: Marit

Det er gildt å ha matematikk ute i det fri!

picture
 

Foreldremøte - Frode Jøsang - 7.september 2015
Publisert: 08-09-2015 skrive av: JS

file
foreldrekurs - frode jsang - lye skule 7.september 2015.pptx

Inspirerande og tankevekkande foreldremøte/kurs med Frode Jøsang mandag 7.september. Takk til alle som møtte !

Sjå vedlagt link for å kikka på presentasjonen han hadde for oss

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.