topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye skule - ein god stad å læra

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Politisk streik
Publisert: 28.01.2015 skrive av: Rektor

Fagrørsla har varsla politisk streik frå kl.14.00 i heile landet i ettermiddag. På Lye skule får streiken følgjande konsekvens:

  • Skuledagen sluttar kl.14.00 idag. I praksis betyr dette at dei eldste elevane våre sluttar 10 minutt tidlegare enn vanleg (kl.14.10).

Det blir ingen endringar for SFO denne dagen. SFO på Lye skule er open idag.

Skuleskyssen går også som normalt.  

 

mvh

Jone Siqveland (rektor)

Endring av skuledagen frå neste skuleår
Publisert: 19-01-2015 skrive av: Rektor

Det vil bli ei viktig endring av skuledagen neste skuleår, som m.a.vil få innverknad for dei som skal søka om SFO-plass.

Alle skulane i "Jærskulen" skal ha felles planleggingstid for personalet på tysdagar.

For elevane på Lye betyr det:

Alle trinn sluttar kl.14.10 på måndagar

Alle trinn sluttar kl.13.00 på tysdagarKlikk for å vise større bilde

Elles er sluttidene som før

LUS
Publisert: 05.01.2015 skrive av: Rektor

file
Tema Lus - Folkehelseinstituttet.mht

Det er oppdaga lus på eit av trinna.

 

Eg ber alle heimane om å ta anbefalingane frå Folkehelseinstituttet på alvor (sjå vedlagt link). Hugs å bruka lusekam for å sjekka om nokon i familien har lus!

Med helsing

Rektor

 

 

 

Lesing på Lye skule
Publisert: 06.01.2015 skrive av: Hege Bjorland

Mål: Lye skule vil ha elevar som elskar å lesa!

Korleis kan me på skulen og heime jobba for at barna skal bli glade i lesing og bøker?

På Lye skule har me tru på at den einaste måten å oppnå dette på er å lesa mykje. PISA-undesøkingar viser at dei elevane som les mykje på fritida og har positive haldningar til leseaktivitetar, er dei elevane som skårar godt på leseprøvar. Det viser seg og at det å lesa dagleg gir gode prestasjonar i både naturfag, lesing og matematikk.

Det er viktig at det blir lagt til rette for at elevane skal få gode lesevanar. Frå januar av ønskjer me derfor at alle elevane skal lesa 15 minutt kvar dag på skulen. Eleven må ha boka klar slik at denne tida ikkje blir brukt til å finna bok. I tillegg skal elevane lesa 15 minutt heime kvar leksedag. Dette skal vera fritidslesing (sjølvvalgt bok).

Lye skule har vore på besøk på Spangereid skule, som har hatt stor utvikling på lesing dei siste åra. Dei har blitt ein av dei beste skulane i landet (viser nasjonale prøvar). Dei har brukt denne modellen for skulelesing og fritidslesing.

Elevane vil få utdelt eit leseskjema kvar månad. Her skal fritidslesinga førast inn, og føresette må skriva under kvar dag. På baksida vil de finna forslag til gode bøker å lesa. Det er svært viktig at heimen følgjer opp dette og viser interesse for fritidslesinga. Positive haldningar hos føresette smittar over på barnet!

Koseleg førjulstid på 4. trinn
Publisert: 18-12-2014 skrive av: Janeth og Solbjørg

No er det snart juleferie, og me har hatt ei fin førjulstid på trinnet. Julelunsj, juleverkstad, nissemarsj og nissegym har vore gode aktivitetar til å koma i julestemning. God jul til alle saman frå 4. trinn!

picture
 
picture
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.