topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Sandslottbygging på 2. trinn
Publisert: 19-06-2014 skrive av: Janeth

Me har hatt sandslottkonkurranse på 2. trinn. Oppgåva var å samarbeida om å laga eit sandslott i lag på gruppa, der dei måtte dela på utstyret me hadde. Alle blei vinnarar! Her kan de sjå dei kreative byggverka som blei laga...

Sommarkonkurranse i lesing
Publisert: 19.06.2014 skrive av: Ella Merete

Hei alle leseglade 4. klassingar

Me vil ønska alle ein varm og god sommarferie og minna om sommarkonkurransen i lesing på 4. trinn.

Sjå vedlegg på heimesida.

Skulemjølk og skulefrukt 2014/15
Publisert: 03-06-2014 skrive av: Torunn La

fileicon 
infoskriv til heimen mjlk-fruktordninga.doc

Elevane kan nå bestille skulemjølk/skulefrukt for skuleåret 2014/15.  Begge desse ordningane inneber at føresette sjølve bestiller på nettet.  Ta kontakt med skulen dersom de treng hjelp. 51776081 eller lye.skule@time.kommune.no

Sjå vedlegg.

 
 
.