topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye skule - ein god stad å læra

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Sommaravslutning for Lye skule
Publisert: 19-05-2015 skrive av: SHK

Torsdag 11.juni kl.18.00-19.30 blir det felles sommaravslutning for elevar og føresette på Lye skule.

Sett av denne kvelden, dette blir kjekt!

Informasjon til heimane - er det lov å gå rett heim etter turar ?
Publisert: 08-05-2015 skrive av: Rektor

Informasjon til heimane

Det har vore litt diskusjon og uklarhet knytta til turar/ekskursjonar. Geografien på Lye er slik at bebyggelsen er ganske samla og avstandane er små. Likevel er det slik at det på skuledagar der elevane er ute i nærområdet kan det bli vel lange avstandar å gå. FAU tok opp i møte i vinter om skulen kunne få tilbake den «gamle» ordninga der elevar på slutten av dagen kunne sleppa å gå ned til skulen for så å gå rett heim igjen etterpå. Særleg for dei minste elevane på toppen av Lye er dette eit poeng. Det kan av og til bli ein lang bakke ned og så ein lang bakke tilbake igjen for små føter.

Fau og leiinga på Lye skule har bestemt at me kan prøva oss på den gamle ordninga igjen. Elevar kan få gå direkte heim og sleppa å gå heilt ned til skulen viss dette vert vurdert hensiktmessig av lærar/foreldre. Foreldra må i desse tilfeller ha gitt lærar beskjed om at dette er ønska.

Denne ordninga er kun meint for å unngå situasjonar der det kan verta unødvendig lange ekstraavstandar å gå for enkelte elevar. Både skulen og FAU ønsker at elevane på Lye skule er aktive og går på turar.     

Beste helsing

Jone Siqveland

Rektor Lye skule

Mattedag på 4. trinn
Publisert: 17-04-2015 skrive av: Janeth og Solbjørg

Denne veka hadde me mattedag på 4. trinn som ei avslutning på emnet om mål og vekt. Elevane fekk gjera praktiske oppgåver der dei måtte bruka måleeiningane, og dei fekk rekna på ulike måtar. Det blei tid til både vaffelkos og mattespel, men noko av det kjekkaste var kanskje å kasta svamp på rektor?

picture
 
picture
 

 

4. trinn på sykkeltur
Publisert: 10.04.2015 skrive av: Janeth og Solbjørg

4. trinn tok ut på sin første sykkeltur! Målet for turen var å besøka sauene og lamma hjå Solbjørg. Me var spente på om me ville få med oss ei lemming. Spreke 4. klassingar kom vel fram og fekk kosa med sauene og lamma. 

picture
 

 

Påsketur på 7.trinn
Publisert: 26-03-2015 skrive av: Marit

picture
 

Gilde og fjåge elevar har ein hemmeleg ven.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.