Meny
Velg seksjon Forside
Duesvei 35 4023 Stavanger
Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post
Rektor: Colin Pritchard-Davies
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven

Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevens rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.§ 9a-1lyder slik " Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

a) Skoleeier, skolen, rektor og alle ansatte plikter å sikre elevens individuelle rett etter §§ 9a-1 og 9a-3 gjennom individrettet arbeid.Dette omfatter blant annetskolens handlingspliktskolens plikt til å behandle henstillinger fra elever/foreldre om det psykososiale miljøet som enkeltvedtak etter §9a-3 tredje ledd

b) Skolen plikter å arbeide systematisk for å oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt miljø, jf. § 9a-3 første ledd og 9a-4. Dette er krav om internkontroll hos skolen. Det systemrettede arbeidet behandles i del III.

c) Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven er oppfylte, og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene, jf. opplæringsloven §13-10 annet ledd. Dette behandles i del IV.  

Stavanger kommune har utarbeidet skjema til bruk ved klage etter kapittel 9a.

Disse ligger som vedlegg til høyre på denne siden.