Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler i Stavanger, og er et lovpålagt helsetilbud til barn og unge i skolepliktig alder.
På Eiganes skole jobber: 

  • Helsesykepleier Marthe Nesvik (mandag, onsdag, torsdag og fredag). Telefon: 51912021 Epost: marthe.nesvik@stavanger.kommune.no
  • Helsesykepleier Rakel Bjerk (tirsdag og torsdag). Telefon: 51912789 Epost: rbjerk@stavanger.kommune.no
  • Helsesykepleier Matias Muldal (mandag og fredag). Telefon: 51912736. Epost: matias.muldal@stavanger.kommune.no

Unngå å sende sensitiv informasjon i epost.

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, psykolog og lege. Helsesykepleierne er stasjonært på skolene og utfører de fleste oppgavene. De andre faggruppene utgjør en kompetanseressurs for helsesykepleier, og bidrar på skolene ved behov. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenestens tilbud kort fortalt:

  • Alle elever får tilbud etter et fast program (skolehelsetjenestens faste tilbud).
  • Alle elever får tilbud om vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Enkeltelever følges opp etter behov.
  • Det gjennomføres undervisning og veiledning i grupper og klasser, samt deltakelse på enkelte foreldremøter.
  • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for elever med «åpen dør», du trenger ikke å ha en avtale.
  • Foresatte og lærere kan ta kontakt ved behov.
  • Samhandler med andre tjenester for å skape et godt lag rundt eleven.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!