Informasjon om skolen

Eiganes er en 1-7 skole med ca 570 elever. De fleste på 1-4 går også på SFO, og noen tilhører STOLT-avdelingen. Vi er EN skole hvor alle skal være inkludert. Vi har flotte lokaler og gode uteområder.

Eiganes skole er en barneskole som ligger på Stavangers vestre platå. Elevtallet er økende, og det er nå ca 570 elever. Omtrent 275 elever benytter seg av SFO-tilbud. 
Vi er en STOLT-skole (Særskilt Tilrettelagt Opplærings Tilbud) og har et bydekkende tilbud for 42 elever med særskilt behov. Det er omtrent 150 ansatte på hele skolen.

Hovedbygget vårt ble tatt i bruk i 2016. Skolen har gode klasserom med tilhørende grupperom og base. Det er egen gymsal og et opplæringsbasseng. Vi er nabo til Vestbanen og denne brukes som en del av skolegården. Sammen med Kampen skole har vi også en parsell (skolehage) i Eiganes kolonihage.

Hver fredag er det fellessamling -  “God morgen! Eiganes” i Aulaen. Her får publikum et innblikk i det som rører seg på skolen, presentert av “ukens trinn”. Målet med samlingen er å skape en felles opplevelse og tilhørighet. Vi er ÈN skole!

Eiganes skole er en partnerskapsskole. Dette innebærer at vi har en avtale med UiS om å ta i mot lærerstudenter. Sertifiserte praksislærere har praksisgrupper i 3 uker. Alle ansatte bidrar for å gjøre praksisoppholdet på Eiganes skole så utviklende som mulig for studentene som kommer hit. Skolen tar også imot andre studenter og lærlinger på forespørsel i både skole og SFO.

Stavanger kommune er vennskapsby med Antsirabe på Madagaskar. Etter ønske fra personer i Stavanger kommune som har engasjert seg i samarbeidet med Antsirabe, startet vi opp et samarbeid med Farimbona skole i Antsirabe. Vi har hatt representanter fra skolen som har reist dit, og vi har hatt besøk hit. Vi har årlige innsamlingsaksjoner (Jogg for hjelp og Skolens kveld). Dette skal gå blant annet til å betale internett-tilgang for skolen. Vi har også samlet inn lærebøker, pc`er, iPad`er og kulepenner. Dette er ikke et bistandsprosjekt. Først og fremst skal det være et skoleutviklingsprosjekt - Vi vil bidra til å heve den pedagogiske kompetansen blant undervisningspersonalet i Antsirabe. Vi har inngått avtale med UiS, og sammen skal vi arbeide for skoleutvikling, samt sende og ta i mot utvekslingsstudenter.