Skolens planer

Skolemiljø
Opplæringsloven § 9A-1 sier at "Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Et skolemiljø som fremmer helse:
Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse.

Et skolemiljø som fremmer trivsel:
Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være.

Et skolemiljø som fremmer læring:
Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser

Ressursteam 
Gjennom flere år har vi jobbet for at spesialundervisningen skal være en del av den ordinære opplæringen. Målet er at flest mulig elever skal få sin opplæring i fellesskapet.

For å få dette til har vi knyttet spesialpedagogene til et trinn. Mandatet er å organisere ressursene, veilede miljøpersonell og undervisningspersonell, i tillegg sette inn tiltak på enkeltelever samt arrangere kursing.