Meny
Velg seksjon Forside
Duesvei 35 4023 Stavanger
Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post
Rektor: Colin Pritchard-Davies
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Informasjon om ESA

Tilpasset opplæring for barn med diagnoser innen autismespekteret.

Eiganes skoles STOLT avdeling er en del av Stavanger kommunes tilbud for barn med diagnoser innen autismespekteret.

Madlavoll og Tasta skoler har et tilsvarende tilbud.

ASF (autismespekterforstyrrelser) er en samlebetegnelse for diagnoser innen autismespekteret som blant annet barneautisme, A-typisk autisme og Asperger syndrom.  Det er stor variasjon i funksjonsnivået til elevene. Elevens faglige og sosiale fungering vil være førende for valg av mål, metoder og organisering.

Tilpasset opplæring for barn med autismespekterforstyrrelser er et tilbud til barn som ikke lærer under normale betingelser. De vil trenge et systematisk og strukturert opplæringstilbud innenfor alle utviklingsområder for å kunne kommunisere og samhandle med sine omgivelser.

Opplæringsområder

 • Språkutvikling
 • Konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Sosiale ferdigheter
 • Selvstendighetstrening
 • Lek og samspill
 • Emosjonell atferd (følelser og sanser)
 • Grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk (med Kunnskapsløftet som utgangspunkt)

Den individuelle opplæringsplan (IOP) utarbeides med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov. Hyppige kartlegginger og evalueringer bestemmer hvordan opplæringen legges til rette. Det betyr at opplæringstilbudet kan bli endret underveis i forhold til metodikk og organisering. 

Metoder

Vi benytter metoder og prinsipper som i stor grad tar utgangspunkt i Anvendt Atferdanalyse. Men bruker også en del andre metoder etter elevns fungering og behov.

 • Anvendt atferdsanalyse (ABA)
 • TEACCH-metoden
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), PECS (picture exchange communication system) tegnstøttet tale og tekniske kommunikasjonshjelpemidler.
 • Tegnøkonomi
 • Bildestyring
 • Sosiale historier, tegneserier, +/- skjema
 • KAT-kassen
 • Digitale hjelpemidler som Ipad, smarttelefoner etc. 

Inkludering/organisering

Inkludering er et viktig prinsipp i opplæringen. Hvert barn tilhører en stor gruppe/klasse og vil i varierende delta i klassen ut fra elevens kognitive og sosiale ferdighetsnivå. SkolefritidsordningElevene som tilhører ESA har et heldagstilbud ut 7klasse. SFO tilbudet er en del av opplæringen og vil ha fokus på samhandling, selvstendighetstrening og fysisk aktivitet.ForeldresamarbeidForesatte er våre viktigste samarbeidspartnere. De kjenner sitt barn best. Vi bruker vår spesialpedagogiske kompetanse i samarbeid med foresatte for å gi elevene et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud. Jevnlige samarbeidsmøter er nødvendig for å evaluere effekten av opplæringstilbudet og for å gi innsyn i opplæringen. 

Personal

Personalgruppen består blant annet av pedagoger/spesialpedagog/barnevernspedagoger, sosionomer, barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte assistenter.