Meny
Velg seksjon Framside
Engelsvollvegen 91 4353 KLEPP STASJON
Telefon: 51786500 Faks: 51786501 Send e-post til oss
Redaktør: Lisa Bøvik
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Gå til Its Learning
Foreldrekveld på Klepp bibliotek måndag 23.sept. kl.17-21.

Tilbodet er for familier med barn fra 0 til 18 år. Familiane kan ta kontakt med oss når de treng å drøfta situasjonen i familien med andre. Tilbod ved familieeininga er eit lågterskeltilbod – det vil seie at tilbodet er frivillig med kort tilvisingsprosess og så kort ventetid som mogleg – og gratis.

Informasjon om School Link:  

Engelsvoll skule nyttar SchoolLink for kommunikasjon med føresette. School Link er kome i “ny drakt” i sommar. Appen er ny og heiter “School Link Messenger”. Den skal erstatte dei to føregåande appane “teachers” og “guardians”. 

Dersom du ikkje kjem inn på den gamle appen, installer SchoolLink appen. Vi anbefaler at du innstallerer på telefonen din.  

Hovedfunsjonene i SchoolLink appen er:  

Sende beskjed til lærar 

Melde fråvær 

Sjå skulerute 

Sjå bilete og kontakinformasjon til andre føresette på barnet ditt si gruppe

Laste opp bilete av deg sjølv slik at det blir enklare for tilsette og føresette i barnet ditt si gruppe å bli kjent med deg 

Last ned app for Apple iPhone eller for Android. Du logger deg inn på SchoolLink appen med telefonnummeret ditt.  Føresette vil kunne sende meldingar til administrasjon, kontaktlærarar og FAU-representantar.  

Føresette må klikke “rapporter fråvær” om elevar er vekke (ikkje sende melding). Då vil alle lærarane på steget få opp liste over elevar som er borte den dagen.  


Ordensreglement for skulane i Klepp kommune

Vedtatt av hovudutval Barn og unge i Klepp kommune 11.04.19 med heimel i lov av 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) §9A - 10.