Meny
Velg seksjon Framside
Engelsvollvegen 91 4353 KLEPP STASJON
Telefon: 51786500 Faks: 51786501 Send e-post til oss
Redaktør: Tor Åge Risnes
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Gå til Its Learning
Om skulen

Det har vore skule på Engelsvoll sidan 1922, og i takt med utbygging i området har skulen òg vorte utvida gjennom åra.

I 2014 starta ei omfattande rehabilitering av dei 2 eldste delane av skulen, og me har fått utvida arealet noko med nytt garderobebygg og bibliotek. Det vert òg arbeidd med spanande planar for uteområdet på skulen.

Elevtalet ved skulen har halde seg relativt stabilt dei siste åra - og ligg på det jamne mellom 245 - 260 elevar. Skulen har 7 steg, med mellom 30-45 elevar på kvar steg. Me kan forventa ei moderat auke i elevtalet i åra som kjem, men skulen er greitt rusta for eit elevtal rundt 300 elevar.