Meny
Velg seksjon 3.steg
Engelsvollvegen 91 4353 KLEPP STASJON
Telefon: 51786500 Faks: 51786501 Send e-post til oss
Redaktør: Tor Åge Risnes
Engelsk 1.-4.steg
Stairs 1-4
Aksjonsdag 26.april kl. 17.00 - 19.00

Informasjon!

Foreldre kan logge seg på Visma Flyt Skole for å sjå opplysningar om sitt barn.

Når det gjeld vurderingar, så kan ikkje foreldra sjå dette før kontaktlærar har avslutta vurderingane for haust og vår.

Pr. i dag får foreldre kun informasjon om vurderingar for hausten 2017. Vurderingane for våren skal ein gå gjennom med kontaktlærar når ein har foreldresamtaler. Når vurderingane er avslutta ved skuleslutt, vil foreldra ha tilgang til denne informasjon.

 

Åsa Irene Laland

adm.Engelsvoll skule


Søknadsfristen for SFO som gjeld skuleåret 2018/2019 er 1. mars

Dersom du allereie har born på SFO og skal behalde same plassen, treng du ikkje å søkje. Men dersom du skal gjera ein endring i tilbodet må du varsle dette.

Me vil at alle, anten det er endringer eller nye søkjarar, skal inn på Visma Flyt Skole og gjera dette. Manual til korleis du gjer det ligg til høgre på sida.

Ta kontakt med skule på tlf 5178 65 00 eller mail engelsvoll.skule@klepp.kommune.no dersom du treng hjelp.


Helsesøster Ragnhild W. Nedrelid er på skulen kvar tysdag og fredag.

Kontortid:  8.30-13.00. Telefon: 51 78 65 27 (skulen) eller 51 42 99 60 (Klepp helsestasjon) Email: ragnhild.waldeland.nedrelid@klepp.kommune.no