Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og unge. 

Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.
Foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no.

Jeg heter Tone Hjelm og er helsesykepleier ved Innføringsskolen (2. til 10. årstrinn) på Johannes læringssenter.

 Jeg har kontor i Haugesundgata 27, 1. etasje, rom 144 (ved siden av barnehageområdet)

 Jeg er på Johannes læringssenter fra mandag til fredag, mellom kl. 08.00 og 15.00.

E-post: tone.hjelm@stavanger.kommune.no

 Telefon: 51 50 87 38 / Mobil: 476 96 116 (Henvendelse på mobil besvares kun i kontortiden)

Skolehelsetjenesten arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi tilbyr helsesamtaler, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, gir råd og veiledning, underviser om ulike tema i klasser og grupper, og vi kan komme på hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er utfordrende for barn og unge, jo lettere kan vi hjelpe.  
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!