Om Flerspråklig avdeling

Johannes læringssenter har to avdelinger for de flerspråklige lærerne som underviser i morsmål og tospråklig fagopplæring i stavangerskolen. Opplæringen bygger på gjeldende læreplan i morsmål og Kunnskapsløftet . Lærerne er tilsatt ved Johannes læringssenter, og skolene i kommunen bestiller og betaler for timer i de aktuelle språkene.

Per januar 2024 underviser 88 tospråklige lærere over 800 elever i 37 forskjellige språk fordelt på 46 skoler. Avdelingen betjener også de øvrige avdelingene ved senteret gjennom ulike oppdrag som:

  • Undervisning i samfunnskunnskap på morsmålet for voksne.
  • Lese- og skriveopplæring for voksne analfabeter.
  • Kartlegging av språkferdigheter for førskolebarn.