Kunnskap gir styrke

Besøks- og leveringsadresse
Haugesundsgata 27
4014 Stavanger
Rektor
Harald Nedrelid

Om innføringsskolen

Innføringsskolen gir grunnleggende norskopplæring til alle barn på 2. til 10. trinn i stavangerskolen.