Meny
Tilbake til Forside
Spesialpedagogavdelingen, Fagkonsulentene for syn og hørsel og Rådgivningskontor for hørselshemmede: Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 85 98 Send oss e-post
Synspedagogene: Rennesøygata 12, 2. etg. 4068 Stavanger
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
E-post
Rektor
Fagleder
Spesialavdeling film
Se film her!
Ka sa du?

Ressurspersoner for hørselhemmede på syke- og aldershjem i Stavanger

Tilrettelegging når hørselen svikter hos eldre.

Johannes læringssenter, Stavanger kommune skal være et ressurssenter for voksne med sansetap.  Vi arbeider derfor for å øke den hørselsfaglige kompetansen til ansatte på alders- og sykehjem i Stavanger kommune.

Hvorfor

Øke livskvaliteten til eldre med nedsatt hørsel ved at de utnytter de tekniske løsningene som er mulige og at ansatte kjenner til hvordan man tilrettelegger for god kommunikasjon og bruk av høreapparat.

Hvem

Det er opprettet ressurspersoner på alle syke- og aldershjem i Stavanger kommune. Disse personene har gjennomgått kurs på Johannes læringssenter og har kontakt med fagkonsulent hørsel og rådgivningskontor for hørselshemmede ved behov. De kan bistå brukere, annet personale og pårørende.

Hvordan

Vi tilbyr gratis opplæring av ressurspersoner på det enkelte alders- og sykehjem:

  • To halvdagskurs eller ett dagskurs
  • Oppfriskningskurs/nettverksamling
  • Perm med nyttig informasjon og ”startpakke” for stell av høreapparater
  • Besøk/veiledning av fagkonsulent hørsel/audiopedagog underveis og etter kurset

Alders- og sykehjemmene finner 1- 6 ressurspersoner som kan komme på kursene og følge opp med å være ressurspersoner på avdelingene. De har selv ansvar for å gi beskjed når ny person blir oppnevnt og trenger kurs.

Kontakt

  • Fagkonsulent hørsel Elise Kristiansen, epost: elise.kristiansen@stavanger.kommune.no
  • Audiopedagog Brith Svendsen Mjølsnes, Rådgivningskontoret for hørselshemmede, epost: brith.svendsen@stavanger.kommune.no
  • Audiopedagog Ellen Hamran Dalland, Rådgivningskontoret for hørselshemmede, epost: ellen.hamran.dalland@stavanger.kommune.no