Meny
Tilbake til Forside
Spesialpedagogavdelingen, Fagkonsulentene for syn og hørsel og Rådgivningskontor for hørselshemmede: Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 85 98 Send oss e-post
Synspedagogene: Rennesøygata 12, 2. etg. 4068 Stavanger
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
E-post
Rektor
Fagleder
Spesialavdeling film
Se film her!
Velkommen til Spesialavdelingen

Spesialpedagogisk tilbud

Spesialpedagogene gir opplæring innen alle spesialpedagogiske områder; tale- stemme- og svelgvansker, synsvansker, hørselsvansker, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), lese- og skrivevansker, matematikkvansker, behov for datatekniske hjelpemidler, ervervet hjerneskade, lærevansker m.m.

Kommunen har oppfølgingsansvar og kan gi bruker teknisk støtte i bruk av datatekniske hjelpemidler som er utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentralen.

Opplæring foregår individuelt og i små grupper. Undervisningen finner sted på læringssenteret og eksternt ut fra deltakernes behov. Ved behov kan det søkes om taxitransport.

Det er eget søknadsskjema.

Dersom du trenger logoped eller synspedagog, så må du legge ved dokumentasjon fra lege/spesialist.

Søknaden vil ved behov bli videresendt til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Stavanger (PPT) for å få sakkyndig vurdering.

Rett til spesialundervisning for voksne er hjemlet i Opplæringslovens §4A-2: 

"Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring".

Fagkonsulentene innen syn og hørsel

Fagkonsulentene er ergoterapeuter som har ansvar for formidling av syns- og hørselshjelpemidler til innbyggere over 18 år i Stavanger kommune.

Det er eget søknadsskjema.

Avdelingens fagkonsulenter for syn og hørsel, gir tilbud i tråd med Lov om helsetjenesten i kommunen og m/forskrift om habilitering og rehabilitering, Pasientrettighetsloven og Lov om helsepersonell. Samtidig forholder de seg til Rikstrygdeverkets regler vedrørende tekniske hjelpemidler.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede

Rådgivningskontoret er en tjeneste for voksne med nedsatt hørsel og deres nettverk. De hjelper med råd og veiledning vedr. hørselsvansker, informasjon om tilbud og rettigheter. Rådgiverne er audiopedagoger med tegnspråkkompetanse og de kan også hjelpe døve med brev, søknader og skjema til virksomheter og offentlige etater.

Det er bare å ta direkte kontakt. Tilbudene er gratis for innbyggere i Stavanger kommune.

Mer informasjon om våre tilbud finner du under menyen øverst på siden.