Meny
Tilbake til Forside
Spesialpedagogavdelingen, Fagkonsulentene for syn og hørsel og Rådgivningskontor for hørselshemmede: Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 85 98 Send oss e-post
Synspedagogene: Rennesøygata 12, 2. etg. 4068 Stavanger
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
E-post
Rektor
Fagleder
Spesialavdeling film
Se film her!
Afasigruppe

Her finner du informasjon om afasigruppe på Johannes læringssenter.

Hovedmål med afasigruppen:

Vedlikeholde og bedre kommunikasjonsevnen hos den enkelte afatiker ved å tenke totalkommunikasjon.

Delmål med afasigruppen:

  • Gruppetrening kan gi mulighet til å kommunisere med andre i naturlig samtale og gir en realistisk trening
  • Gruppetrening kan gi trygghet, motivasjon og tillit til egne ferdigheter
  • Gruppetrening kan gi samhold ved at flere i samme situasjon møtes
  • Gruppetrening kan føre til at evne til lytting og turtaking bedres, samt det å ta andres perspektiv
  • Gruppetrening kan motvirke sosial isolasjon og øke sosial kompetanse
  • Gruppetrening kan bidra til økt bruk av alternativ kommunikasjon

Tiltak:

Fri samtale og mer strukturert språktrening

Innhold:

Velkommen - En runde på hvordan alle har det, samt om det er noe nytt fra sist uke.

Gjennomgang av ukens nyheter som deltakerne har kommentarer eller spesielt interesse for.

Språktrening/spill/drøfte aktuelle emner osv.

Type afasigruppe:

Gruppen er en vedlikeholdsgruppe og en gruppe med flere behandlings og undervisningsmål. På fagspråket kalles dette: ”Multipurpose groups” (Eksempelvis har vi en variert kognitiv trening, samtale/språktrening, men har også fokus på det psykososiale).

Vår gruppe er på mange måter også en psykososial gruppe, der utvikling av emosjonelle og psykososiale bånd kan hjelpe hver person til å takle konsekvensene av afasi. Dette kan igjen føre til økt livskvalitet og motvirke isolasjon og ensomhet.

Rammefaktorer:

Ukentlig gruppemøte med varighet på 2 skoletimer. Gruppen har varierende medlemstall og ledes av en logoped.

Sammensetning av gruppen

Ulike språk, tale og kommunikasjonsvansker etter skader i hjernen. Fra lett og moderat til alvorlig grad av afasi. 

Logopedens rolle

Logopeden er gruppeleder og en støtte for kommunikasjon og trening innad i gruppen. Eventuell ekstra pedagog er også med og bidrar til hjelp/støtte og trening i gruppen.