Informasjon om skolen

Vår visjon er å skape en «eventyrlig tid» for elevene. Visjonen skal være ledestjernen alle skal strekke seg mot. Den tilhører både elever, foreldre og ansatte. Alle skal jobbe aktivt for å bli inspirert og inspirere andre. Målet er at alle skal ha en eventyrlig tid på Kampen skole. Elevene skal oppleve en skoletid der de er:

  • Aktive - sunn tanke og kropp
  • Nysgjerrige - finne ut om det som er rundt oss
  • Inkluderende - alle skal ha noen å være sammen med

Kampen skole er en Respekt skole. Respekt-begrepet er et nøkkelord i skolens arbeid med å skape et godt læringsklima, gode relasjoner mellom lærerne og elevene og mellom elevene samt redusere krenkelser og problematferd.