Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Kampen skole følger forskrift om reglement for orden og atferd i stavangerskolen.

Fastsatt av kommunestyret i Stavanger kommune 16. november 2020 med hjemmel i lov 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10.