Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Fjellsvegen 9 4103 Jørpeland
Telefon: 407 10 461 - 990 29 533 Send oss e-post
Redaktør: Liv Hege Braseth
Søk om skoleplass
Søknadsskjema på nett
Nyttige lenker
Tryggtrafikk
Barnevakten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Klar for "EN GOD START"?

19. august er den store dagen der vi skal treffe våre flotte elever og markere starten på et nytt skoleår.

Vi vil se den ene og samtidig hele fellesskapet!

 

I forbindelse med studiet skolemiljø og ledelse ved universitetet i Stavanger, har vi denne våren gjennomført et forsknings- og utviklingsarbeid ved KFskolen. Etter fem års drift har vi gjort oss noen erfaringer av faktorer som bidrar til gode skoledager for elevene, og vi erkjenner at rask elevvekst krever planmessig oppfølging på alle nivå. Hva skal til for at alle elever skal ha gode skoledager der de kan bruke energien på aktivitet, lek og læring? Det spørsmålet stilte vi oss, og det spørsmålet ledet oss til det spennende prosjektet som vi valgte å kalle "En god start!"

Vi gjorde et dypdykk i forskning og teori som omhandler forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, og ble veldig begeistret for de muligheter som ligger til skolestart som en trendsettende anledning i arbeidet med å skape et trygt, godt og inkluderende miljø. Utvidet kunnskap om dette, samt flere anerkjente modeller for klasseledelse og gruppedynamikk ligger til grunn for arbeidet med å skape en god skolekultur og et godt læringsmiljø allerede fra første dag. Videre har vi sett på hvordan vi kan avdekke tidlige tegn på utenforskap og intervensjonsmåter. Arbeidet har munnet ut i en håndbok for personalet, som definerer positive tiltak for å «se» og møte alle elever på en god måte, samt skape trygge klasserom og friminutt for alle. 

Parallelt med utviklingsarbeidet har vi hatt fokus på nullvisjonen mot mobbing og har kurset oss i lovverket rundt elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi ser frem til plandagene der vi har invitert mobbeombud Marit Nygård Roth til å forelese om å høre elevstemmen, prinsippet om «barnets beste» og samarbeid mellom skole og hjem. 

De første skoledagene er det tid for å iverksette planen for "En god start!"! Vi vil være ekstra takknemlige for alle tilbakemeldinger fra dere foresatte, både i forhold til det som går bra og det som ikke går bra, slik at vi får god oversikt og kan arbeide mest mulig målrettet. Vi gleder oss til å ta fatt og håper at arbeidet vil gi god sosial og faglig uttelling for elevene.