Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Artikkel
Fjellsvegen 9 4103 Jørpeland
Telefon: 407 10 461 - 918 88 220 Send oss e-post
Redaktør: Einar Midttun Vestbøstad
Søk om skoleplass
Søknadsskjema på nett
Nyttige lenker
Tryggtrafikk
Barnevakten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Ledige undervisningsstillinger

Vi har flere ledige undervisningsstillinger, med oppstart i nærmeste fremtid. Kan dette være noe for deg? 

I forbindelse med permisjoner og intern omrokkering, har vi behov for flere lærere.
Vi ser på flere mulige løsninger for å dekke inn behovene, og er derfor interessert i kvalifiserte lærere med utdanning innenfor både 1-7 og 5-10. Annen relevant erfaring vil også vurderes. Stillingene er i utgangspunket vikariater frem til 31.07.24, men med mulighet for forlengelse og fast stilling. Kontaktlæreransvar kan være aktuelt. 

Stillingsstørrelse: 150-200%
Søknadsfrist: 08.12.23

Oppstart vil variere litt etter arbeidsoppgavene. Spørsmål rundt dette, og om stillingene forøvrig, kan rettes til inspektør Silje Fjelde, mob. 482 63 969. 

📩 Søknad med CV sendes til post@kf-skolen.no.

 

KFskolen er en grunnskole som eies av Strand Pinsemenighet Klippen og Normisjon. Skolen startet i 2016 og har i overkant av 160 elever fordelt på 1.-10. trinn. 

Visjonen "Vi vil gi barn og unge røtter & vinger", er viktig i arbeidet vårt. Skolen skal representere et godt jordsmonn der elevene får vokse og utvikle seg faglig, sosialt og personlig, slik at de kan strekke seg optimalt ut fra sine forutsetninger. Fem grunnleggende verdier er vesentlige i vårt arbeid: Kvalitet, godhet, ekthet, tilgivelse og kreativitet. Disse ønsker vi skal gjennomsyre alt vi gjør på skolen vår.

Personalet vårt består av en engasjert og dedikert gjeng som brenner for å gi elevene god opplæring i et miljø preget av høy trivsel, -hver eneste dag! Vi kan tilby et godt og støttende fellesskap og gode arbeidsvilkår.

Vi søker lærere som er trygge og tydelige i rolla som klasseleder. Det er viktig at du er engasjert, fleksibel, tålmodig og løsningsorientert, og at du har et grunnleggende positivt elevsyn. I skolen er det stor grad av teamarbeid, og samtidig som du er selvstendig er også gode samarbeidsevner en viktig kvalifikasjon.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med, og arbeide for, å fremme skolens visjon og kristne verdigrunnlag. Den som ansettes må fremlegge politiattest.