Meny
Velg seksjon Forside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Hovedadresse Figgenveien 31-33 4332 Figgjo Telefon: 51336160 - 99015819 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 583 4302 Sandnes
SFO: Figgenveien 31-33 4332 Figgjo Telefon: 95 45 35 73
Redaktør: Therese Melbo Torgersen - rektor
Innlogging for ansatte
minadmin.no
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Gå til Google Classroom
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Miljø og helse i skolen

På Malmheim skole arbeider vi for å sikre elevene et godt oppvekst- og læringsmiljø. Vedlagt ligger Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I veilederens forord kan vi lese følgende:

Formål:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolking og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til elevene blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye eller ved vesentlige endringer av eksisterende skoler.  

Bakgrunn:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 1.1.1996 (sist endret 3.9.2012). Fra 1.1.2012 er hjemmelen for forskriften lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Ny kunnskap om miljøfaktorenes påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning har skapt behov for en oppdatert og mer målrettet veiledning. Elevenes skolemiljø omfattes også av opplæringslova kapittel 9a (1998). For elever i yrkesrettet utdanning har også arbeidsmiljøloven relevans. Det er viktig at skoleeier, leder og tilsynsmyndighetene gjør seg kjent med de gjeldende regelverkene.  

Vi syns det er viktig at også elever og foresatte er kjent med regelverket som ligger til grunn for skolens arbeid i tilknytning til miljørettet helsevern. Det kan dere gjøre ved å lese vedlagt veileder. 

Rektor