Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer, faglærer eller SFO, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Geir Olsen
Rektor
Telefon: 51913933
Kristin Tjelle
Avdelingsleder
Telefon: 51913932
Camilla Norseng Bjørnsen
Skolekonsulent
Telefon: 51913950
Lena Kongestøl Helgøy
Helsesykepleier
Telefon: 51912856
SFO vakttelefon
Vanlige henvendelser i Vigilo
Telefon: 90989753