Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og unge. 
Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.
Foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no. 

Dette året vil det være to helsesykepleiere som jobber på Roaldsøy skole: Lena og Janne.
Grunnet videreutdanning vil Lena periodevis være borte. Helsesykepleier Janne Ravndal vil da være kontaktperson. Hun vil også være med i forbindelse med vaksinering og undervisning.

Helsesykepleier er til stede:
Mandager kl 09-13. Tirsdager kl 09 -12.  Torsdager: kl 09-12.
Enkelte uker er vi her kun en eller to av dagene. Skolen informeres.
Vinter 2024:
Uke 4 - uke 15 er Lena i praksis, og helsesykepleier Janne vil være til stede:
Tirsdager kl 08-12.
Telefon:
Lena: 51912856/ Janne: 51508129
Hundvåg Helsestasjon: 51 50 81 50
Epost:
Lena: lena.kongestol.helgoy@stavanger.kommune.no
Janne: Janne.ravndal@stavanger.kommune.no


Obs! Ingen sensitive opplysninger på e-post. Vi tar kontakt dersom vi trenger mer informasjon.
Skolehelsetjenesten har journalplikt og dokumenterer kontakt med foresatte og barn. 

Skolehelsetjenesten arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi tilbyr helsesamtaler, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, gir råd og veiledning, underviser om ulike tema i klasser og grupper, og vi kan komme på hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er utfordrende for barn og unge, jo lettere kan vi hjelpe.  
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!