Skolens planer

"Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø".

Utarbeidet i, og gjelder for alle skolene i Hundvåg kommunedel.