Informasjon om skolen

Midt på Roaldsøy, i enden av Nordvikveien, finner du Roaldsøy skole. Her går for tiden 136 elever fordelt på 1.-7. klasse. Elevene kommer hovedsaklig fra Ormøy, Roaldsøy og Bjørnøy, men vi har også elever fra Hundvåg og Buøy.
SFO åpner for 1.-4. klasse kl 0730 hver morgen. Felles skolestart for alle elevene er kl 0815. Skoledagen slutter mellom kl 1300 og 1440, alt etter ukedag og klassetrinn.

Vi er fordelt på to bygg: Ett for småtrinnet (1.-4.) og ett for stortrinnet (5.-7.).

Skolen disponerer et eget sjøhus i Dollevika. Her har vi en fantastisk maritim utstilling med fiskeredskaper og akvarie, samt en livbåt som frakter oss trygt rundt byøyene, eller til sentrum.

Vi er glad i å bruke nærområdet, enten det er i undervisningssammenheng eller på SFO.