Meny
Velg seksjon Framside
Sjernarøyvegen 898 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Send e-post til oss
Redaktør: Alice Helgøy
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Praktisk informasjon

På Sjernarøy oppvekstsenter er det barnehage, skule frå 1. til 7. klasse og SFO-tilbod om ettermiddagen.

 

Barnehagen

Opnar kl. 07:00 om morgonen. 

Barna må til vanleg leverast før kl. 09:00. Dersom de ein dag vil levera seinare, må me få beskjed om det. 

Barna får lunsj ca. kl. 11:00 og eit enkelt måltid ca. kl. 14:00.

Me ber om å få beskjed dersom de ein dag vil henta barnet tidligare enn det som er vanleg for barnet.

Barnehagen stengjer kl. 16:30, alle barn må då vera henta. 

 

Skulen

Me er ein skule kor me deler skuledagen inn i bolker. Første hovudbolk er 08.45 - 10.45, andre bolk 11.45 - 13.45.  Mellom dei to bolkene er ein time som er blanding av leik, fysisk aktiv læring og relasjonsbygging. Ein halvtime før første hovudbolk og ein halvtime etter siste hovudbolk har me også undervisning, då i aldersblanda grupper for heile skulen. Dette som alternativ til at elevane skal stå ute og vente på skulebussen. Slik får me ein meir effektiv skulekvardag, for alle parter. 

Me har ein fådelt skule, og dette skuleåret har me tre grupper; 1.-2. klasse er ei gruppe, 3.-4. klasse er ei gruppe, medan 5., 6. og 7. er ei gruppe.

Vår visjon er: ei stor lita verd - leik, læring og lukke. 

 

SFO - Skulefritidsordning

Til vanleg er SFO eit tilbod til barn i 1.-4. klasse. SFO opnar rett etter skuleslutt og held opent til kl. 16:30 på alle kvardagar. Barna får eit lett måltid ca. kl. 14:30. Me gir tilbod om morgon-SFO i barnehagen. Dette tilbodet opnar klokka 07.30 og me ynskjer opplysningar om dette dersom du ynskjer å nytte morgon SFO.